Společnost Betonstav Teplice musí městu zaplatit penále za nepostavené parkoviště v lokalitě Aldis. Rozhodl o tom soud.

Společnost měla pro město postavit v lokalitě Aldis parkoviště, to však neudělala. Peníze pak radnice vymáhala po firmě jako penále za nedodržení smlouvy.

„Betonstav se v květnu 2005 zavázal, že u Aldisu postaví do roku parkoviště pro 172 aut. Mělo sloužit návštěvníkům zóny Aldis i tamním firmám,“ řekl náměstek primátora Josef Malíř.

V sousedství parkoviště navíc firma plánovala stavbu polyfunkčního objektu s obchody a kancelářemi. Stavba však nezačala, a tak Hradec od smlouvy odstoupil. Od července 2006 pak nabíhalo Betonstavu každý den penále ve výši 26 tisíc korun. „V úhrnu dosahuje pokuta zhruba deseti milionů,“ uvedl mluvčí radnice Václav Svoboda.

Po doručení písemného rozsudku má firma tři dny na zaplacení pokuty. „Proti rozhodnutí krajského soudu už není odvolání,“ vysvětlila vedoucí právního oddělení radnice Klára Holubová. Betonstav sice ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá na zaplacení peněz odkladný účinek.

Radnice nadále hodlá pozemky u Aldisu v blízkosti městského okruhu zastavět. „Stavbu polyfunkčního domu zde připravuje společně s dalšími firmami společnost Lindor. Trvá také náš zájem o vybudování dalších parkovacích ploch,“ dodal náměstek.