Podle něho si Východočeši ve 3. čtvrtletí vydělávali v průměru 19 900 korun. A ještě nesmyslněji vyznívá celostátní průměr: Češi podle něj mají na vyplatních páskách už přes 23 tisíc korun.

„Proboha, kdo to má? U nás ve firmě nemá bez přesčasů nikdo víc jak 16 hrubého a ani mezi svými kamarády neznám skoro nikoho, kdo by domů nosil přes dvacet,“ kroutí hlavou Hynek Brýdlo z České Třebové.

Méně než průměrnou mzdu má opravdu podle odborníků více než 60 procent lidí. Statistický průměr uměle tlačí nahoru deset procent nejlépe placených lidí. A v celostátních číslech pochopitelně také Praha.

Východočeši navíc nadále patří mezi nejhůře placené zaměstnance v republice. Hůř jsou na tom jen lidé v Olomouckém a Karlovarském kraji.
Z osmiprocetního nárůstu mezd letos navíc téměř všechno spolkla vysoká inflace.

Připadá vám udávaný průměr 19 900 korun jako nejapný žert? Diskutujte na stránkách vašeho Deníku.

Průměrná mzda se zvýšila o 7,9 %, reálně o 1,2 % - Zpráva Českého statistického úřadu


Ve 3. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23 144 Kč, to je meziročně více o 7,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 9,1 %, reálně o 2,3 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,7 %, reálně poklesla o 2,7 %.

* * *

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na fyzické osoby vzrostla ve 3. čtvrtletí roku 2008 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 1,8 %.

Průměrná mzda činila 23 144 Kč, což je o 1 698 Kč (7,9 %) více než ve stejném období roku 2007. Stále vysoký byl i růst spotřebitelských cen - za 3. čtvrtletí 2008 se zvýšily v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6,6 %, reálná mzda proto vzrostla jen o 1,2 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 953 Kč (9,1 %) na 23 536 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,3 %. V nepodnikatelské sféře byl růst mezd podstatně nižší, průměrná mzda se zvýšila o 766 Kč (3,7 %) na 21 714 Kč, reálná mzda poklesla o 2,7 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 3. čtvrtletí 2008 proti stejnému období předchozího roku výrazně zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle oddílů OKEČ) se zvýšil o 4,9 procentního bodu na 41,0 %.

Nejnižší relativní růst nominálních mezd byl zaznamenán v odvětvích (podle sekcí OKEČ) vzdělávání (o 2,9 %), veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (o 3,7 %) a zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (o 4,3 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví rybolov a chov ryb (o 16,0 %), těžba nerostných surovin (o 15,3 %) a zemědělství, myslivost, lesnictví (o 13,4 %). Nejvyšší nominální mzda (odvětví finanční zprostředkování) byla zhruba 2,5krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvětví ubytování a stravování).

Ještě větší rozdíl je patrný u průměrných mezd podle institucionálních sektorů. Dlouhodobě nejvyšších průměrných nominálních mezd dosahuje sektor finančních institucí (41 134 Kč). Nejnižší mzdy (15 067 Kč) byly zjištěny v sektoru domácností (tj. mzdy zaměstnanců u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku).

V 1. až 3. čtvrtletí 2008 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 22 942 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 833 Kč (8,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 6,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,7 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 2 147 Kč (10,1 %) na 23 456 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,0 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 682 Kč (3,3 %) na 21 077 Kč, reálná mzda poklesla o 3,4 %.