Startuje se průběžně mezi 16. a 18. hodinou od budovy A Univerzity Hradec Králové. Běh pořádá krizové centrum Nomia, které se věnuje právě obětem násilí, ale i týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem.