Diecézní charita Hradec Králové zaměstnala vloni více než padesát lidí bez domova
Cíl: Oprostit se od sociálních dávek
„V letošním roce jsme zaznamenali větší zájem o nabízená pracovní místa. Možnosti využilo více než padesát obyvatel hradeckých azylových domů.
„Nejčastěji mezi nimi byli muži z Domu Matky Terezy, avšak nabídky využily i některé ženy z Domova pro matky s dětmi,“ upřesnila tisková mluvčí Diecézní charity Hradec Králové Jana Karasová.
 
Volná pracovní místa, jež charita nabízí, mají většinou charakter pomocných činností, ale důležité je, aby se bezdomovci a lidé v nouzi naučili samostatnosti.
„Počet zájemců o pracovní aktivity skutečně postupně roste. Naším záměrem je, aby se u této skupiny obyvatel omezila jejich závislost na systému sociální pomoci a aby se naučili sami řešit své problémy,“ přiblížil ještě více hlavní cíl programu jeho vedoucí Jiří Havelka z diecézní charity.
 
Azylanti tak pracují jako výpomoc v humanitárním skladu, pomáhají při údržbě azylových domů nebo se podílejí na třídění použitého ošacení pro lidi v nouzi. „Za práci dostávají odměnu, kterou využívají především na zaplacení nájmu nebo stravy. Důležitá je hlavně pravidelná nabídka a motivace,“ doplnil závěrem Havelka.