„Děkujeme všem sportovním nadšencům, kteří přišli a běhu se zúčastnili a naše poděkování patří také pořadatelům konference. Těší nás, že jsme mohli zároveň předat další dar královéhradecké fakultní nemocnici, který přispěje ke zvýšení kvality péče o pacienty s poruchou srážlivosti krve, jenž se léčí na hematologii a jsou často i dlouhodobě upoutáni na lůžko," uvedl Pavel Staněk, předseda správní rady a zakladatel nadačního fondu Aquapura.

Právě z jeho rukou dostal ředitel nemocnice Roman Prymula poukaz na dvacet povlečení na nemocniční lůžka. Nadační fond získal dalších deset tisíc korun také od společnosti Porsche Hradec Králové.

„Akce přinese zábavu i prospěch. Málokde se najde taková věc, která vybočuje z pravidel kongresů," dodal Jaroslav Malý, organizátor konference.

Závod kolem obou břehů Labe vyhrál číšník Petr Kukla: „Bylo to parádní. Letos jsem běžel poprvé. Rád podpořím vše, co je pro dobrou věc. Měl by to udělat každý z nás," sdělil své dojmy po přetnutí pomyslné cílové pásky.

Z žen byla nejrychlejší lékařka z hradecké hematologie  Alžběta Zavřelová. „Je důležité podobné akce podporovat," řekla lékařka.

Nadační fond Aquapura dlouhodobě podporuje královéhradeckou nemocnici, pro kterou v letech 2011 až 2015 zajistil lékařské přístroje, reagencie, laboratorní či jiné vybavení v celkové hodnotě 561 242 korun.

Dar slouží ke zkvalitnění péče o pacienty s poruchami srážlivosti krve IV. Interní hematologické kliniky, hematologické laboratoře, oddělení Urgentní medicíny a slouží také pacientkám Porodnické a gynekologické kliniky.