Akce bude zaměřená na dodržování povinností řidičů a chodců na vyznačených přechodech, respektování signálů světelného signalizačního zařízení na přechodech, a to v souvislosti se zajištěním bezpečnosti dětí po prázdninovém období. Policisté se dále zaměří na respektování signálů světelného signalizačního zařízení ze strany řidičů na křižovatkách a na dodržování obecně platných předpisů v dopravě.

Východočeští policisté se budou zvýšenému dohledu v silničním provozu věnovat také o tomto víkendu, tedy ve dnech 1. a 2. září 2007, kdy předpokládají zvýšený provoz v souvislosti s návratem z prázdnin nebo dovolených. Policisté zaměří svoji pozornost zejména na nejzatíženější silnice našeho regionu a tam, kde by mohlo dojít k větší kumulaci vozidel.

Dopravní policisté budou také dohlížet na bezproblémový návrat řidičů ze zahraničí, a to v blízkosti hraničního přechodu Náchod - Běloves.