V pořadí již čtvrtou bezbariérovou trasu, která by měla sloužit znevýhodněným, především zrakově postiženým lidem k lepší orientaci při pohybu po městě hodlá na podzim vybudovat hradecký magistrát.

Bezpečný chodník propojí pravý břeh řeky Labe s Ulrichovým náměstím, dále s ulicemi Karla Hynka Máchy a Klumparovou až ke kulturnímu domu Střelnice.

„Jde o další krok, který usnadní pohyb po městě nejen vozíčkářům, ale třeba i seniorům či rodičům s kočárky. Realizace naplánované trasy D započne po schválení Radou města Hradce Králové letos na podzim,“ dodala k projektu náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Čtvrtá trasa neboli trasa D měla být stejně jako předchozí tři stezky A,B,C hrazená z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond ovšem letos dotaci na projekt Město svobodného pohybu, v rámci něhož jsou bezbariérové trasy v Hradci stavěny, nepřidělil.

Vedení města se i přesto rozhodlo, že naplánovaný projekt uskuteční, a to z vlastních zdrojů. „Výstavba bude plně hrazena z městského rozpočtu. Realizaci bezbariérové trasy bude mít na starosti firma, která zvítězí ve výběrovém řízení, jež se koná 7. září,“ říká Magdaléna Vlčková, odborná asistentka náměstkyně primátora.

Jedná se i o trasách E a F

Do budoucnosti se jedná i o trasách E a F, jejichž záměrem je propojení již stávajících tras. Kdy dojde k vybudování dalších cest, není zatím jasné, vše záleží také na finanční náročnosti výstavby. Dosud bezbariérové stezky přišly na skoro 18 milionů korun. „Náklady na plánovanou trasu D jsou zatím vyčísleny na 9 711 000 korun,“ říká Magdaléna Vlčková.

Rozšíření sítě bezbariérových městských cest kvitují především zrakově postižení lidé. Nové úseky jim výrazně usnadňují pohyb po městě. O tom, že je projekt vítaný a zdařilý, svědčí i to, že se na něm zrakově postižení a jejich organizace podíleli.

„Projekt Město svobodného pohybu velice vítáme. Magistrát nás od samého začátku projektu přizval ke konzultacím týkajících se jednotlivých tras a bezbariérových prvků. Na trasách je to podle mého názoru znát,“ říká Dagmar Balcarová, ředitelka hradeckého Tyflocentra.

Konzultace s nevidomými jsou důležité

Konzultace s nevidomými je pro praktické využití velmi důležitá. Chodníky, které byly vystavěné bez ní, nejenže zrakově postiženým v orientaci častokrát nepomůžou, ale ještě jsou navíc pro ně nebezpečné.

„Velmi nepovedená a nebezpečná je například cesta před hradeckým obchodním domem Atrium. Takových staveb ale nalezneme po městě víc. O to víc jsme rádi za spolupráci na projektu Město svobodného pohybu,“ dodala Dagmar Balcarová.

(kar)

JEDNOTLIVÉ TRASY PRO NEVIDOMÉ

Trasa A – 2007 - propojuje prostor před budovou Magistrátu města Hradec Králové (MmHK) s kulturně společenským centrem Adalbertinum podél Gayerových kasáren a dále s budovou lékařské fakulty.

Trasa B - 2008 – vede po Eliščině nábřeží do lokality Aldis. Na této trase se nachází například budova České spořitelny, Muzea východních Čech, Filharmonie a městské lázně.

Trasa C - 2009 – zajišťuje propojení prostoru u budovy MmHK s krajským soudem a dále s objekty na Pospíšilově třídě, jimiž jsou například Gymnázium B. Němcové, SPŠ stavební, pošta či LDN.