Toto množství se rovná zhruba sedmdesáti plně naloženým popelářským vozům, které by jinak s tímto neroztříděným odpadem odjely zbytečně na skládku či do spalovny. Projekt „Třídíme v Hradci" běží v krajské metropoli půl roku a zatím úspěšně.

Objem zbytkového odpadu by se měl i nadále snižovat. „Státem připravované budoucí výrazné zdražení v oblasti nakládání s odpadem by se tak díky tomu mělo lidí dotknout co nejméně," prozradila tisková mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková.

V hradeckých ulicích přibyly tisíce nádob na třídění odpadů. „Počet přistavených nádob je asi o třetinu nižší, než jsme plánovali. Masivní přistavování probíhalo zejména v prvních měsících od startu projektu, aktuálně jsou to jen desítky nádob měsíčně. Přesto věřím, že tak jako v případě svozu bioodpadu i zde dojde ještě k dalšímu nárůstu," řekl Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb.

V porovnání s průměrem posledních pěti let došlo ke snížení množství směsného komunálního odpadu. „Je to dobrá zpráva o možné cestě jak udržet cenu likvidace odpadu z našeho města pro jeho obyvatele na přijatelné úrovni i do budoucna a chovat se citlivě k životnímu prostředí," hodnotí výsledky po prvních šesti měsících projektu primátor Zdeněk Fink.