Nové podoby, respektive opravy by se měla napřesrok dočkat Bílá věž, dominanta Hradce Králové, která se tyčí nad Velkým náměstím.

Odborníci dokončili stavebně-technický a historický průzkum objektu a na základě výsledku byly vytvořeny zadávací podmínky pro opravu, které schválila Rada města Hradce Králové.

V současné době probíhá na právním oddělení magistrátu města kontrola podmínek dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace. Ta by měla být vyřízena do konce prosince a následně město vypíše výběrové řízení.

„Celkové náklady na rekonstrukci Bílé věže budou činit padesát milionů korun. Předpokládáme, že veškeré podklady budou vyřízeny do konce roku 2012 a v roce 2013 by se mohlo začít se samotnou rekonstrukcí,” uvedl Jindřich Vedlich, náměstek hradeckého primátora.

Rozsáhlá akce je zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města.

Opravy by měly trvat zhruba rok a po tuto dobu bude Bílá věž z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena. Stávající informační centrum u vstupu bude podle slov náměstka Jindřicha Vedlicha rozšířeno.

Na příští rok se připravuje prodloužení provozní doby tak, aby zájemci měli možnost navštěvovat dominantu města od ledna až do Vánoc. Od dubna do září budou moci vyšlapat 233 schodů za denního světla. Po zbytek roku pak pouze o víkendu.

Každou první sobotu v měsíci si turisté budou moci Hradec Králové prohlédnout z ptačí perspektivy také v noci od 20 do 24 hodin. Mohou tím nadále obohacovat statistiky, které udávají od počátku letošního roku do konce listopadu počet 22 869 návštěvníků věže.

Poslední letošní denní prohlídky se uskuteční o svátcích vánočních tedy na Boží hod vánoční 25. prosince a na Štěpána 26. prosince. Na Štědrý den své dveře Bílá věž uzavře.

Zvonění zvonu Augustin na Bílé věži v roce 2012

6. ledna • 18.00 hodin • Tři králové, Pravoslavné Vánoce

22. března • 18.00 hodin • Mezinárodní den vody 5. dubna • 9.30 hodin • Zelený čtvrtek - Missa christmatis 8. dubna • 12.00 hodin • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 27. května • 12.00 hodin • Slavnost seslání Ducha Svatého

30. června • 18.00 hodin • 146. výročí bitvy 1866 28. srpna • 18.00 hodin • Svátek sv. Augustina 1. září • 10.00 hodin • Slavnosti královny Elišky 28. září • 18.00 hodin • Den české státnosti, Slavnost sv. Václava 28. října • 12.00 hodin • Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu • 18.00 hodin • Den boje studentů za svobodu a demokracii 24. prosince • 23.30 hodin • Slavnost Narození Páně - půlnoční • mimořádné zvonění v případě úmrtí či volby papeže nebo úmrtí či jmenování biskupa v Hradci Králové