Hosté slavnostního aktu si kromě jiného mohli prohlédnout restaurovanou nástropní malbu beuronského stylu, jež byla náhodně objevena při rekonstrukci budovy v roce 2004 v kanceláři prorektora pro vnitřní záležitosti na rektorátu Univerzity Hradec Králové v Rokitanského ulici na starém městě. Vzhledem k nedostatku financí se musela na dva roky pouze zakonzervovat.

Tři měsíce trvala restaurátorům obnova fresky pocházející z konce 19. století, ale stejně se nepodařily zachránit všechny detaily. „Malba není vzácná tím, že by byla stará, ale díky kombinaci antických, byzantských a staroegyptských předloh. Takových děl mnoho není,“ vysvětlil kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

V sobotu večer zažila premiéru také Bílá věž. Ta je sice přístupná už od počátku dubna, ovšem o víkendu měli zájemci letos poprvé možnost absolvovat oblíbenou scénickou prohlídku.

(jap)