Podle ředitele Miroslava France je vydání kalendáře k roku 2011 směřováno záměrně, protože věž si v tomto roce bude připomínat hned tři výročí. V roce 2011 uplyne 415 let od dokončení její stavby, 420 let od osazení hodinovým strojem a 430 let od zavěšení zvonu do věže.

Ilustrovaný kalendář zaznamená důležité okamžiky, ale i pověsti vážící se k hradecké dominantě, takže poslouží i jako naučná pomůcka. Je v ní například zmínka o důvodech vzniku věže, údajné tajné komoře, kde se měl ukrývat poklad nebo o věžníkovi, který v útrobách stavby choval kozu.

Kalandář bude k dostání v obou královéhradeckých městských informačních centrech, v pokladně Bílé věže, případně u dalších prodejců. Krajské město bude rovněž propagovat na veletrzích cestovního ruchu.