Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří až šedesát procent z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, mikroregion se rozhodl maximálně podpořit systém domácího kompostování.

Zahradní kompostér získá bezplatně každý obyvatel mikroregionu, který o něj zažádá. Stačí vyplnit dotazník, který je možné si stáhnout například z webových stránek obce Výrava.

Dotazník je nutné odevzdat nejpozději do 10. května na příslušném obecním úřadě. Kompostéry budou k dostání na jaře 2019.