Odbahnění novohradeckého rybníka Biřička spojené s jeho dalšími úpravami skončí do závěru března. V té době už bude po půl roce opět napuštěn.
Odborná firma se zatím stále pere s bahnem, kterého je na dně až metrová vrstva.

„Sediment, kterého bude odhadem dvacet tisíc kubíků, použijeme kvůli značnému obsahu živin k zůrodnění lesní půdy,“ řekl Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové. Kromě odbahnění provedeného po zhruba osmdesáti letech dochází i na opravu a zvýšení hráze a stavbu bezpečnostního přelivu. Ten má zajistit, aby se voda z rybníka nehrnula při zvýšeném přítoku přes hráz, jak tomu bylo před více než deseti lety.

Na protilehlé straně rybníka se zároveň obnoví kamenem vyložený brod, který bude po většinu roku možné přejít suchou nohou. Náklady na obnovu rybníka dosáhnou osmi milionů korun, část prostředků uhradí investor z dotace.

V galerii si poslechněte audio z přípravy čištění rybníka.