Ten v minulosti zastával funkci vedoucího knihovny a byl autorem mnoha publikací.

V dopoledních hodinách budou položeny věnce a květiny u jeho pouchovského hrobu. V rámci programu budou dále uspořádány prohlídky, přednášky a mše.