Absolventi školy pokračují ve studiu na univerzitách i na vysokých školách technického, přírodovědného i humanitního zaměření. Výchova ke křesťanským hodnotám inspirovaná evangeliem a výchova k pravému lidství a občanství, na něž se gymnázium zaměřuje, se vzájemně podmiňují a doplňují. Religionistika je nabízena především těm žákům, pro které je náboženství obecně něco nového, s čím se chtějí seznámit; náboženství je nabízeno zvláště těm, pro které je víra něčím, co ovlivňuje jejich život a dává mu smysl.