Se vtipem a grácií, a přesto bez podbízivých klišé a historických nepřesností. Tak se rozhodla trojice kamarádů přiblížit bitvu u Hradce Králové v roce 1866

Bitva, která změnila tok dějin, není však v jejich podání jen exkursem do válečné vřavy, ale poctou všem hrdinům, kteří na Chlumu prolili krev.

Dalším těžkým úkolem pro autory knihy - Vojtěcha Kesslera, Kateřinu Kesslerovou a Jana Květinu bylo vytvořit takovou publikaci, která osloví všechny generace.

Vzniklo tak poutavé a osvětové dílo Tajemný průvodce strážce bojiště.

„Naši knížku jsme skutečně vytvářeli jako určitého vícegeneračního a multifunkčního průvodce, v němž by každý mohl nalézt to své," uvádí autoři publikace, která je od minulého týdne k mání v hradeckém Informačním centru a již brzy se objeví také na pultech knihkupců.

Z publikace s tajuplným názvem Tajemný průvodce strážce bojiště od autorů Vojtěcha Kesslera, Kateřiny Kesslerové a Jana Květiny.

Bitva u Hradce s nadhledem a vtipem

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Minulý týden spatřila světlo světa publikace s tajuplným názvem Tajemný průvodce strážce bojiště. Jejími autory jsou Vojtěch Kessler, Kateřina Kesslerová a Jan Květina. Ti se rozhodli nenásilnou a leckdy vtipnou formou přiblížit události roku 1866, kdy se u Hradce Králové střetla pruská a rakouská vojska. O peripetiích vzniku knihy se Deníku svěřil jeden ze spoluautorů - Jan Květina.

Kdy a kde vznikl impuls vytvořit knihu o bitvě u Hradce Králové?
Těch impulsů bylo víc. Jednak se všichni tři známe odmalička a zároveň jsme alespoň trošku chtěli splatit dluh z dětství, kdy jsme, tak jako asi každý Hradečák, hltali vše, co se této bitvy týkalo. Navíc jsme s Vojtěchem Kesslerem oba historici. Rozhodujícím impulsem pak bylo letošní 150 výročí bitvy.

Kdy jste s přípravou publikace začali a jaký byl váš prvotní záměr?
Začali jsme s předstihem asi před rokem a půl. Tehdy jsme o knize uvažovali v několika rovinách, v úvahu připadala například podoba učebnice, komiksu či dobrodružného příběhu. Nakonec jsme dospěli k tomu, že vlastně o této době neexistuje žádná knížka pro děti, která by bitvu přibližovala. Další věc, která nás ponoukala, byl fakt, že spousta Hradečáků tuto bitvu vnímá jakýmsi způsobem negativně, neboť její připomínání bývá často ztotožňováno s oslavou militarismu, což se v naší knížce snažíme vyvracet.

Z „ryze" dětské knihy se však postupem stala kniha „multigenerační.
Když jsme ji začali psát, uvědomili jsme si, že dítě je velmi široký pojem. A kdybychom psali jen pro určitou věkovou skupinu, tak si značně zmenšíme rádius. Proto jsme se snažili vytvořit vícegeneračního průvodce určeného všem čtenářům s dětskou duší, lze-li to takto nadneseně říct. Od toho se odvíjí i různorodost forem, které knížka využívá. Ať už jde o komiks, či různé stupně obtížnosti úkolů.

Průvodcem knihy je děda s vnukem Matějem. Kdo je vlastně Matěj.
Rád bych nejdříve rozklíčoval samotný název knihy, který je jakousi slovní hříčkou. Ta v sobě ukrývá jak Průvodce coby příručku, tak i průvodce v podobě dědy, jenž je na procházce s vnukem Matějem a chystá se mu sdělit velké tajemství. A kdo je Matěj? Matějem jsem já, Vojtěch, Kateřina, zkrátka kdokoli, kdo je ochoten vydat se na Chlum za dobrodružstvím.

Jak bylo těžké vynořit se z badatelské roviny do roviny populárně naučné?
Řekl bych, že to bylo do značné míry krásné. Když člověk dělá historickou vědu, musí hlídat, aby vše sedělo - citace, interpretace a tak. Tady existovala najednou autorská volnost a možnost hraní si s materiálem. Na druhou stranu jsme si byli vědomi poměrně obtížného úkolu, že složitou problematiku musíme přiblížit víceméně komukoliv, kdo se o bitvu zajímá.

Při nalistování obsahu člověk, zjistí, že jsou kapitoly na přeskáčku. Co vás k tomu vedlo?
To souvisí s oním dvojím významem slova Průvodce. Nemůžeme sledovat vývoj bitvy minutu po minutě. To by bylo jednak hrozně nudné a navíc bychom museli skákat nejenom v čase, ale i prostoru. Vznikla nám tak logicky smysluplná trasa, kdy je každá kapitola spjata s danou lokalitou a zároveň nám dává prostor více se zaměřit na její specifika. Například v kapitole Výhled na Střezetice se snažíme osvětlit způsob boje jízdy, neboť se tu uskutečnila největší jezdecká bitva daného střetnutí. Když dojdeme do Svíbu, kde se zas odehrával boj muže proti muži, řešíme rakouské myslivce.

Když se do knihy člověk ponoří hlouběji, zjistí, že se nejedná je o knihu, ale jakýsi papírový tablet. Kdo přišel s nápadem opatřit publikaci dnes tolik využívanými QR kódy a odkazy na internetové stránky?
To byl náš autorský nápad, ale nebudu rozklíčovávat čí - raději bez okolků přiznám, že z naší trojky jsem nejméně technologicky pokročilý já. Co se pak týče samotných odkazů, jedná se především o rozvinutí dotyčných témat. Například u Baterie mrtvých máme notovou osnovu k notoricky známé písni o kanonýru Jabůrkovi. Když si tak člověk „rozklikne" QR kód, rozezní se mu v jeho chytrém telefonu melodie.

Co na váš počin říkají kolegové historici?
Ve vaší otázce cítím trošku sarkastický podtón, jestli jím neopovrhují. Zde může samozřejmě vyvstat otázka, zda by nám to řekli do očí (smích). Ale celkově máme veskrze pozitivní zpětnou vazbu. A historici, se kterými jsme v pravidelném kontaktu, ti to kvitují s povděkem. Co se pak týče případných historických nepřesností, kterých jsme se přirozeně snažili vyvarovat, s těmi se vyrovnáváme v úvodu knihy, kde tvrdíme, že ne všechny skutečnosti lze na této úrovni rozvíjet do detailu, k jejichk dovysvětlení slouží krom toho i naše internetové stránky.

Pokud se nepletu, tak se vaše kniha dostala i do některých hradeckých škol. Setkají se s ní i žáci z jiných koutů republiky? Vždy bitva u Hradce Králové měla vliv na dějiny celé Evropy.
To máte pravdu. Hradec Králové stával velmi často mimo dějiny, kdy Hradečáci jako by čekali, až se osud přikloní na určitou stranu. Bitva u Hradce je však unikátní tím, že ji najdete v učebnicích dějepisu po celém světě. Nejsme si ovšem jisti, zda má náš průvodce celorepublikovou působnost, prozatím bychom byli rádi, kdyby expandoval alespoň po kraji.

Setká se čtenář ještě někdy s Matějem?
Já doufám, že ano. Je však otázkou, do jaké doby ho vzít? Jsou dvě možnosti. Jedna, že Matěj zůstane lokálním hrdinou a stane se vyloženě hradeckým patriotem, který se bude setkávat s významnými osobnostmi různých období.

A druhá?
Že nezůstane v Hradci a bude provázet čtenáře válčišti napříč epochami.

Z publikace s tajuplným názvem Tajemný průvodce strážce bojiště od autorů Vojtěcha Kesslera, Kateřiny Kesslerové a Jana Květiny.