Neutěšený stav, který panuje kolem stavby dálnice D11, tíží obec již dlouhé roky. Nyní se rozhodli jít do boje a koncem května zablokovali na půl hodiny průjezd obcí.

„Jsem s těmi lidmi zajedno! D 11 se staví už velmi dlouhou dobu a její pokračování do Polska je v nedohlednu. Jsem Hradečák a cítím, že to tu brzy bude peklo. Paní Havránková by neměla myslet jen na sebe a svou pýchu,“ říká v diskuzi čtenář David.

Souhlasně se k němu přidávají i další. A někteří dokonce koketují s myšlenkou přijít příště novoměstské podpořit. „Vůbec se těm zoufalým lidem nedivím. Chápu, že s paní Havránkovou to není jednoduchá kauza, ale táhne se to neúprosně dlouho. A trpí tím všechny zúčastněné strany kromě státu a příslušných úřadů. Až půjdou v Novém Městě protestovat znovu, tak je snad půjdu podpořit taky,“ tvrdí čtenář, který si říká Hradečák.

Vedení Nového Města varovalo, že pokud se s nimi nezačne o problému opět kraj, stát či Ředitelství silnic a dálnic bavit, pak blokaci silnice zopakuje. „Ale už nebudeme dopředu informovat, kdy se k tomu odhodláme,“ uvedl místostarosta Vladimír Beer.

V diskuzi se však čtenáři pozastavují také nad plánovanou směnou pozemků s farmářkou Ludmilou Havránkovou. Z ní však již sešlo.

„Když už se kraj domluvil s Havránkovou, tak po volbách se toho chopila oranžovorudá svoloč a hned výměnu pozemků zastavili. Prý aby nedošlo k exemplárnímu případu. Že by to tak chtěli všichni. Takže když už je to po X letech domluvené, zruší se to a jede se nanovo. Dálnice do Hradce nebude ani do 10ti let,“ rozčiluje se Youda.

„Pokud stát vymění pozemky v jednom případě v poměru jeden hektar za 25 hektarů, tak to bude muset už dělat vždy v obdobném případě, protože není možné ze státního majetku jednoho občana zvýhodňovat a ty další ne. Nechápete, že státní majetek je i váš majetek a že veřejní činitelé jsou povinni nakládat s ním jako řádní hospodáři,“ oponuje čtenář s podpisem Silný. (sir)