Církevní program a bohoslužby

středa 23. prosince
18 hodin – Předvánoční zpívání; Velké náměstí u katedrály

čtvrtek 24. prosince
16 hodin – Mše svatá; kostel Nanebevzetí Panny Marie
23:30 hodin – Moderovaný předprogram půlnoční bohoslužby se zpěvem koled; katedrála svatého Ducha
24 hodin – Pontifikální půlnoční mše svatá, celebruje biskup Dominik Duka; katedrála svatého Ducha

pátek 25. prosince
6.30 hodin – Mše svatá – katedrála svatého Ducha
8 hodin – Mše svatá – kostel Nanebevzetí Panny Marie
9.30 hodin – – Pontifikální mše svatá, celebrují biskupové Dominik Duka a Karel Otčenášek; katedrála svatého Ducha
11 hodin – Mše svatá; katedrála svatého Ducha
15 hodin – Živý betlém; Velké náměstí u katedrály
17.30 hodin – Zpívané nešpory katedrální kapituly; katedrála svatého Ducha
18.30 hodin – Mše svatá; kostel Nanebevzetí Panny Marie