Na něm je Tomáš Mareček, potažmo město, životně závislý. Po jeho uzavření pro kamionovou dopravu přicházel o zákazníky a hrozilo, že se zmaří milionové příjmy. Zákazníci jsou totiž nyní nuceni jezdit pro drahocenný materiál až šedesátikilometrovou objížďkou. „Na konci tohoto týdne se začne pracovat na samotné podpěře mostu," uvedla tisková mluvčí hejtmanství Martina Götzová s dodatkem, že po zajištění konstrukce bude možné zatížit most do 13 tun s výhradním zatížením 26 tun. „Tím se plnohodnotně obnoví provoz veřejné linkové autobusové dopravy. Posléze bude následovat další etapa zesílení konstrukce," dodala mluvčí. Podle Tomáše Marečka se tak pro kamiony, které plné váží téměř 50 tun, zkrátí objížďka o polovinu.

Na most v Krňovicích by se v blízké době měla vrátit autobusová doprava i část dopravy kamionové. „Je to malé vítězství. Alespoň k nám budou moci jezdit prázdné kamiony," uvedl jednatel pískovny Marokánka Tomáš Mareček s dodatkem, že čeká na další zesílení mostní konstrukce, která by dovolila jízdu i plných kamionů. „Zatím mám od hejtmanství přislíbeno, že by se tak mohlo stát na konci srpna. Ale uvidíme. Dokud se tak nestane, nebudu klidný," uvedl jednatel pískovny, který ještě minulý týden zvažoval, že se spolu s městem bude s krajským úřadem přít o ušlý zisk.

K tomu kroku ještě může dojít, ale hejtmanství se k němu staví vlažně. „Královéhradecký kraj je jako vlastník příslušných komunikací a mostů především zodpovědný za jejich stav a následně za to, že jejich užívání všemi účastníky silničního provozu bude bezpečné. V případě mostu v Krňovicích se jednalo o neočekávanou situaci a můžeme být rádi, že byl tento stav odhalen a že jsme začali konat. V tuto chvíli pro nás musí být bezpečnost na prvním místě," uvedla mluvčí krajského úřadu Martina Götzová a přidala informace k nedalekému, taktéž uzavřenému, mostu ve Svinarech.

„Optimálně bychom chtěli začít stavět nový most příští rok na jaře, pokud by byly nějaké komplikace, je tu stále varianta provizoria. V minulosti se objevily problémy s pozemky okolo mostu, které mohly proces zdržet, ale pozemkově už je celá lokalita nyní vyřešena.