„Ve svém „návrhu na prohlášení" jsem popsal co považuji za hodnoty objektu a co by mělo být chráněno pro budoucnost. Byla to urbanistická koncepce, hmotové uspořádání, fasáda a konstrukce objektu. V oznámení o nezahájení správního řízení byly právě jmenované hodnoty hotelu kladně hodnoceny," upozorňuje v dopise Jiří Zídka, jehož otec je autorem projektu hotelu ze sedmdesátých let minulého století. Rozhodnutí ministerstva podle něj paradoxně pranýřovalo interiér hotelu, který ale předmětem ochrany vůbec být neměl.

„Z posudku ministerstva usuzuji, že při hodnocení stavu budovy bylo nepřiměřeně přihlédnuto k názoru majitele hotelu, který kritizuje právě tyto aspekty," dodává Zídka a žádá ministra, aby oznámení svého úřadu přehodnotil.

Ministerští úředníci závěr svého šetření oznámili minulý týden. Reagovali v něm na podněty z královéhradeckého krajského úřadu a magistrátu města, které hotel za památku nedoporučily. Národní památkový úřad (NPÚ) by naopak návrh na památku podpořil. „Udělali jsme sběr veškerých dostupných materiálů a doporučili stavbu přidat na seznam chráněných kulturních památek," potvrdil Deníku ředitel NPÚ v Josefově Jiří Balský.

„Ministerstvo neshledalo důvody pro zahájení správního řízení ve věci prohlášení hotelu Černigov za kulturní památku," vzkázala už dříve mluvčí ministerstva Simona Cigánková.