Peníze na boj či odhalení můžete získat prostřednictvím Nadace Via, která vyhlásila program Rychlé granty, v rámci kterého podporuje aktivní zapojení občanů a občanek do veřejného života na lokální úrovni.

Do programu se mohou přihlásit české neziskové organizace a neformální skupiny minimálně tří osob, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva a práva veřejnosti.

Rozdělují finance každý měsíc

Rychlé granty dostaly své pojmenování po rychlém procesu přidělování peněz podpořeným projektům – uzávěrka grantového kola je jednou měsíčně (vždy první čtvrtek v měsíci) a dva až tři týdny poté zasedá hodnotící komise, která vybírá podpořené kauzy.

Peníze lze použít například na plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám, odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce a místní referenda, právní služby a náklady spojené se soudními spory.

„Každý vybraný projekt od nás dostane příspěvek až do výše 30 000 korun třeba na právní služby nebo informační kampaň. Během osmi ročníků Rychlých grantů jsme podpořili více než 200 kauz a občanských aktivit částkou téměř pěti milionů korun. V minulém roce jsme v rámci Rychlých grantů podpořili 36 kauz celkovou částkou 750 000 korun. Pro rok 2016 jsme navýšili celkovou alokovanou částku na 800 000 korun," potvrdil Zdeněk Mihalco z Nadace Via.

Peníze vydělávají také běháním

Na financování se kromě velkých dárců, jakými je americká nadace Bader Philanthropies nebo Nadační fond proti korupci, podílejí i aktivní lidi, kteří rádi běhají.

„Jedná se o tzv. Filantropické Emily a Emilky, kteří svým během „za Viu" a mezi svými přáteli, známými nebo kolegy vybírají peníze v rámci vlastní fundraisingové kampaně. Tito filantropičtí běžci a běžkyně za poslední roky vybrali už neuvěřitelných 748 564 korun," dodal Mihalco.

Nadace Via je česká nezávislá nadace, která podporuje dvě témata – rozvoj filantropie a komunitního života v Česku. Podporuje tedy aktivní lidi, kteří mění své okolí k lepšímu a společně tvoří lepší Česko.