„Na patě objektu schodiště jsme narazili na zbytky hradby ze dřeva a hlíny, které tu začalo vznikat v pozdní době kamenné, tedy asi kolem roku 3500 před naším letopočtem,“ informoval archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha. Samo opevnění bylo součástí valu, který zhruba tisíc let před tím. „Vůbec jsme nečekali, že opevnění bude takto intaktně zachováno. Na druhé straně schodiště, pod biskupskými zahradami, byl totiž tento val při jejich budování téměř odtěžen,“ dodal archeolog Radek Bláha s tím, že archeology odkrytá část pevnostního valu obsahuje pozůstatky v podobě různě profilovaných vrstev a stopy po roštové konstrukci, která hradbu zpevňovala.

Schodiště Bono Publico v Hradci Králové.Zdroj: Deník/ Pavel NedbalPodle archeologa je nález takřka unikátní. Nikdo totiž nepředpokládal, že přes všechny změny, kterými město v posledních staletích prošlo, přežijí i pozůstatky staré několik tisíc let. „Kromě toho to také dokazuje, že se na svoji dobu jednalo o mohutnou a složitou stavbu, která obepínala návrší v délce půl druhého kilometru. Při takové mohutnosti to také znamenalo, aby naši předkové měli alespoň elementární povědomí o statice. Postavit opevnění ze dřeva a hlíny tak, aby odolalo například erozi, nebylo tak jednoduché,“ dodal Radek Bláha. Zbytky hradby však nejsou natolik zachované, aby se dalo zjistit, jakým dřevem byl Hradec obehnán. „S největší pravděpodobností se však jednalo o dub a jedli,“ uvedl Radek Bláha. Oproti dnešním stavbám, které jsou projektovány a stavěny na desítky let, dřevěná hradba potřeboval údržbu častější. „Někdo musel kůly a další prvky vyměňovat. Tito lidé tak byli vyřazeni z běžného hospodářského cyklu. Nález hradby tak vypovídá i o sociálních strukturách tehdejší společnosti,“ dodal Radek Bláha.

Podle mluvčího magistrátu Petra Vinkláře však objev nenaruší harmonogram oprav schodiště. Celkové náklady na rekonstrukci schodiště jsou necelých 23 milionů korun, stavební práce by měly vrcholit ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Bono publico se v druhé etapě oprav dočká kompletní výměny schodů, které budou stejně jako původní dubové. Součástí oprav jsou nové vnitřní i venkovní omítky, nová okna v tamburech nad odpočívadly, kompletní výměna měděné krytiny na střechách a římsách, nová pískovcová a žulová dlažba, sadové úpravy v okolí, osvětlení a ozvučení objektu a celá řada dalších sanačních prací a opatření proti vlhkosti. Schodiště je v posledních letech také oblíbeným cílem vandalů. Proti takovýmto škodám bude nově osvětlený prostor sledovat kamerový systém napojený na pult městské policie.

Návrší Hradce Králové tvoří dnes jádro města. Dříve se dalo do opevněného centra dostat přes dvě brány – Slezskou a Pražskou. Cesta do chráněného prostoru však vedla i schodištěm Bono publico, které propojovalo město s podhradím.Schodiště se v průběhu staletí několikrát změnilo podle toho, jakým způsobem bylo využíváno, a částečně bylo zapouštěno do terénu.

Ilustrační foto.
Regiocentrum splatí kraj až v roce 2027