Rekonstrukce empírové stavby, která byla rozdělena do několika etap a vyšla na necelých 30 milionů korun, nepřináší návštěvníkům jen řadu technologických novinek, ale hradeckou kroniku obohatila i o další střípky z historie.

„Obnova této klasicistní památky se snažila vrátit její původní podobu. Spodní vstupní portál je zhotoven podle dobové fotografie, zásahy se týkaly také horního portálu. Mimo to byly zrekonstruovány omítky, obnovena okna a provedena izolační a sanační opatření proti vlhkosti. Výměny se dočkalo také samotné schodiště, které bylo navráceno do původní podoby a nyní je dubové, nové jsou i pískovcové podesty,“ uvedl při slavnostním otevření šéf odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta a dodal, že došlo i k instalaci nového osvětlení: „Původně bylo schodiště poměrně temné, světlo bylo jen dole, na podestách a nahoře. Nyní je světlo z každé strany vstupu u portálu a také uvnitř nejenom na podestách, ale osvětluje i každý stupeň.“

Kamery proti vandalům

Novinkou v útrobách schodiště je kamerový systém, který je napojený na městskou policii. „Ta má navíc možnost hlasového výstupu směrem k vandalovi. Prostřednictvím zabudovaných reproduktorů bude možné výtržníka upozornit, že podniká trestnou činnost, a vyzvat ho k jejímu okamžitému ukončení. Navíc díky kamerovému monitoringu bude snazší pachatele odhalit,“ uvedl ředitel městské policie Miroslav Hloušek. Toho doplnil i hradecký primátor Alexandr Hrabálek, který doufá, že se schodišti budou vyhýbat jedinci, kteří by jej po rekonstrukci chtěli svým „uměním“ ještě dozdobit. „Použily se nejmodernější materiály a technologie, aby se předešlo poškozování tohoto kouzelného místa v našem městě. Věřím, že se to podařilo,“ uvedl primátor.

Další novinkou pro návštěvníky je moderní ozvučení. Každý si bude moci na tlačítkovém panelu u spodního portálu navolit skladbu, která ho bude při cestě doprovázet. V nabídce je pět melodií, které byly nahrány hradeckou filharmonií a jedná se vždy o takové, které jsou s městem Hradec Králové úzce spojeny. Jednotlivé skladby není možné přepínat, vždy musí návštěvník počkat, až dohraje ta, která byla předtím zvolena.

Čínský porcelán a hazard

Prakticky bezednou studnicí nových poznání pak představovala rekonstrukce schodiště pro archeology, kdy takřka každý zásah vyvolal úsměv na jejich tváři. Například odkrývka zeminy nad bývalou Rybářskou brankou. „Tam jsme objevili smetiště, které odkazuje na vývoj a každodenní život v Hradci od 16. do 18. století,“ uvedl archeolog Radek Bláha, jehož tým ze sondy vyzvedl „metráky“ artefaktů. Především zlomky stolní a kuchyňské keramiky.

„Nebyly to však džbány, talíře a misky z produkce místních hrnčířů, ale i kusy ze zahraničí. Například jsme objevili i čínský porcelán, který se sem dostal někdy v 18. století a dokazuje význam města a některých zámožných měšťanů, kdy zde byli zájemci o toto luxusní a drahé zboží ze zahraničí,“ dodal archeolog. Mezi předměty denní potřeby se objevily i kusy odkazující na doklady dalších řemesel. Například kostěné destičky s vyvrtanými otvory. Podle Radka Bláhy se jedná o výrobní odpad ze 14. či 15. století upotřebený při výrobě korálků či knoflíků. Našly se však i zbytky po výrobě růženců a hracích kostek. „Nelze vyloučit, že se jednalo o výrobky z jedné dílny, ale to z těchto polotovarů nezjistíme. Nicméně je to zatím jeden z mála dokladů této výroby na území města. Výroba z kostí byla velmi významná a trošku se na ni zapomíná,“ uvedl archeolog a upozornil i na odkaz hazardních her v Hradci Králové. Na ten neodkazují jen nálezy polotovaru hracích kostek, ale i zlomek kachle s výjevem peroucích se hráčů. „Tato výzdoba kamen měla upozorňovat na svody světa. Z jiných pramenů víme, že hazard není jen dnešním problémem, ale potýkali se s ním lidé i ve středověku a raném novověku. Z toho vidíme, že svět se sice mění, ale lidé zůstávají stejní,“ řekl Radek Bláha.