Pro návštěvníky bylo připraveno promítání krátkého filmu o fakultě. Byly zde také představeny bakalářské a magisterské studijní programy, které budou pro zájemce otevřeny v nadcházejícím akademickém roce.

Jedná se o zdravotnická bioanalytika, farmacii a doktorské programy farmacie, biochemie, organická chemie a zdravotnická bioanalytika. V rámci studia celoživotního vzdělávání byl nabídnut obor zájmový – specializační program léčivé rostliny.