Majitel restaurace Na Biřičce, která je již dlouhá desetiletí symbolem Nového Hradce, rozčaroval svým plánem místní obyvatele. Prvorepubliková stavba by měla ustoupit novému bytovému domu. Zvedla se vlna odporu, která vyústila ve středeční schůzku vlastníka a nespokojených odpůrců plánovaných změn.

„Na schůzce se sešlo kolem 20 lidí. Hlavně to byli zástupci nespokojených sousedů restaurace a místní, kteří zásadně nesouhlasili s plány majitele. Všichni z toho byli rozčarovaní a naštvaní," uvedla Deníku odpůrkyně změn.

Vlastník plánuje místo restaurace Na Biřičce vystavět obytný dům s podzemními garážemi pro přibližně 14 rodin.

Plány se však nelíbí značné části místních, ti poukazují zejména na to, že restaurace sloužila dlouhá desetiletí k příjemnému posezení a kultivaci této části Hradce a je i dlouholetým symbolem místní části, stejně jako nedaleký rybník stejného jména. Nevoli místních vyvolává z velké části i to, jak do lokality nová stavba zapadne po architektonické stránce.

Místní bojují proti plánům vlastníka restaurace

Prvorepubliková restaurace, nebo obytný dům s podzemními garážemi? Odpověď na otázku  rozděluje některé obyvatele Nového Hradce a  majitele restaurace Na Biřičce. Současný vlastník má totiž jasné plány. Jeho záměr je budovu z první republiky srovnat se zemí a místo ní vystavět velký obytný dům. Tímto úmyslem se v současné době zabývá stavební odbor a hlavní architekt Hradce Králové.

„V roce 2015 byla odboru hlavního architekta předložena studie záměru. Podle jeho názoru byly velikost navrhovaného bytového domu, počet bytů a rozsah zpevněných ploch pro danou lokalitu nepřiměřené. Nově předložená studie reagovala na připomínky a výhrady odboru, redukovala zastavěnou plochu, velikost objektu i počet bytů," uvedla mluvčí  radnice Magdaléna Vlčková.

Místní však s proměnou své městské části zásadně nesouhlasí. V této souvislosti vznikl i otevřený dopis adresovaný známému architektovi Davidu Vávrovi, který stojí například za Knihovnou města Hradec Králové.

Námitky obyvatel chápe i předseda komise místní samosprávy Jindřich Šaršon.

„Vlastník si může dělat, co chce. Ale na druhou stranu si nemyslím, že bude  plánovaná stavba k charakteru místa úplně patřit. Můj názor je, že připomínky jsou oprávněné," uvedl Deníku předseda místní komise..

K úředníkům se nespokojené hlasy donesly a ve vedeném územním řízení na novou stavbu prý námitky vyhodnocují. Následně by celé řízení mělo pokračovat dál.

Dopis architektovi
Odpůrci demolice zaslali otevřený dopis známému propagátoru architektury Davidu Vávrovi.
Poukazuje se zejména fakt, že když někdo chtěl v místní lokalitě v minulosti stavět, musel přizpůsobit stavbu charakteru okolní zástavby:
Restaurace sloužila téměř sto let k letnímu posezení a různým oslavám.
Panují obavy, že se změní „vesnický" ráz lokality.