Nejvíce čtenáře zajímalo nové krajské sídlo Regiocentrum Nový pivovar. Hejtman také prozradil svůj plat a nastínil svoji politickou budoucnost.
Slyšel jsem, že některým pracovníkům krajského úřadu se nelíbí v pivovaru a chtějí odejít, nebo už možná odcházejí. Důvodem je to, že v nejspodnějších podlažích je prý velká zima. Co je na tom pravdy? (Zoltán Csomogyi, Hradec Králové)
Tak tuto informaci já nemám, protože nekonám funkci ředitelky krajského úřadu. To znamená, že personální věci nemám na starosti. Pokud tomu tak ovšem je, je nutno sjednat nápravu, poněvadž jsme se přestěhovali ke konci roku a je docela možné, že k některým závadám na této ohromné stavbě došlo.
 
Jaký je průměrný roční rozpočet kraje a jaké procento z toho stála výstavba krajského centra? (František Jirout)
Průměrný roční rozpočet kraje je zhruba devět miliard korun a roční splátka na krajské centrum je asi 50 milionů korun, což je asi 5,5 promile.
 
Jak je to s Vaší rivalitou s primátorem Divíškem? Jaké jsou vztahy uvnitř hradecké ODS? (Karel)
Nevím o rivalitě s panem primátorem Divíškem, pana primátora znám z dob, kdy jsem byl úředníkem zrovna tak jako on, a v té době se z nás stali přátelé. Myslím si, že tento vztah se nezmění tím, že se z nás stali vrcholní představitelé kraje či města. Vztahy uvnitř hradecké ODS jsou korektní.
Nezdá se Vám trapné, že v krajském magazínu, který vydáváte a dáváte do schránek, není téměř prostor pro názory opozice? Máte strach? Jde o cenzuru? Děkuji. (Radek Hlava)
Nedomnívám se, že v našem krajském magazínu není prostor pro názory opozice již z toho důvodu, že v redakční radě jsou zastoupeny dvě nejsilnější opoziční strany. Záleží potom tedy na jednotlivých členech, zda jejich článek bude redakční radou vybrán. O tom ovšem nerozhoduje ani hejtman, ani Rada Královéhradeckého kraje, ale pouze redakční rada.
 
Nové sídlo kraje jsou v podstatě kanceláře pro zhruba 350 úředníků. Nepřipadá vám cena za úpravy bývalého pivovaru nehorázná? Proč kraj nekoupil budovu přímo, ale prostřednictvím leasingové společnosti od soukromého mezičlánku? (Kvášová)
Nemůžu souhlasit s tím, že se jedná pouze o kanceláře. Administrativní centrum poskytlo prostory hradecké univerzitě, restauracím, bance, řadě soukromých subjektů, řadě institucí zabývajících se evropskými penězi apod. Při dni otevřených dveří, kde si měli občané kraje možnost prohlédnout celé centrum, zazněly v převážné míře pozitivní ohlasy. Celé financování administrativního centra je založené na leasingové smlouvě mezi společností Imorent a krajem, a je to z toho důvodu, že kraj neměl potřebné peníze k dispozici a nechtěl zatížit rozpočet kraje najednou. Proto bude splácet administrativní centrum po dobu 20 let.
Pane hejtmane, jak vidíte svoji další budoucnost? Vaše mateřská ODS údajně prosazuje na místo hejtmana jiného člověka. (František K., Hradec Králové)
Jsem optimista a věřím, že v primárních volbách, které budou v únoru, svou nominaci obhájím a povedu ODS do voleb jako lídr. Nasvědčují tomu nominace z oblasti Rychnov a Jičín a další oblasti budou následovat.
Jste veřejně činná osoba žijící z veřejných prostředků. Dokážete sdělit svůj průměrný měsíční příjem? A to nejen dohledatelný základ, ale se všemi příplatky? (Jindřiška Pacovská)
Můj plat je stanoven zákonem a činí 68 tisíc korun hrubého bez jakýchkoliv dalších příplatků.
 
Pane hejtmane, byl byste pro zrušení KSČM? Není už na to bohužel pozdě? (Brožek)
Bohužel je. Byl to úkol pro polistopadovou politickou reprezentaci.
 
 

Celý rozhovor si přečtete, když kliknete zde.