Šťastnou jubilejní návštěvnicí se v minulých dnech stala paní Hladíková z Havlíčkova Brodu. „Jsme rádi, že o naše „ícéčko" je tak velký zájem. Chodí sem hlavně děti ze základních a středních škol, ale obliba mezi veřejností stále roste, takže jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti z řad turistů i místních. Po celý rok se zde pořádají besedy, různé akce a dokonce i výuka učitelů," uvedla mluvčí Šárka Beránková.

Energie ze slunce i z biomasy

Pro velké i malé návštěvníky jsou v Hučáku připraveny prohlídky interaktivní expozice o obnovitelných zdrojích energií, o vlastnostech a využití větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. Součástí prohlídky jsou i projekce tematického filmu Malé vodní elektrárny na Labi nebo filmů Obnovitelné zdroje a také 100 let Šumavské energie. K dispozici je kinosál s projekcí na velkoplošné plátno 12 krát 3 metry, které je dominantním audiovizuálním prvkem centra.

Hučák funguje už více než sto let

Součástí prohlídek je také neméně zajímavá návštěva plně funkční malé vodní elektrárny v Hradci Králové zvané Hučák. Ta funguje již přes sto let. Výročí sto let od spuštění výroby elektrické energie elektrárna oslavila před třemi lety.

Sběratelé si zde budou moci zakoupit turistickou známku a turistickou vizitku či nálepku.

Vodní elektrárna je umístěna na řece Labi. Hydrocentrála elektrárny byla spuštěna v roce 1911. První elektřinu tyto vodní turbíny dodaly ale až ke konci ledna v roce 1912. Celý objekt vodní elektrárny je chráněnou technickou památkou.