„Vybudování těchto sportovišť byl jedním z požadavků komise místní samosprávy a tento návrh jsme plně podpořili. Tato tři nová hřiště mají vzniknout vedle nové hasičské zbrojnice. Nyní, po schválení radou města, musíme dodržet všechny náležitosti spojené s podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem. Předpokládáme, že by se se stavebními pracemi mohlo začít ještě během června,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha.