Investor ve středu 25. června představil svůj záměr na výstavbu velkého sklad u hutního materiálu v Březhradě. Věří, že argumenty se jí podaří změnit odmítavý postoj okolí.

„Dnešní tisková konference je startovním výstřelem k tomu, aby se každému občanovi Březhradu dostaly relevantní informace. Chceme jim být dobrým a zodpovědným sousedem,“ sdělil jednatel společnosti ThyssenKrupp Ferrosta Radek Miláček. Firma by chtěla stavbu skladu hutního materiálu o ploše 25 tisíc metrů čtverečních začít stavět na jaře příštího roku. S dokončením počítá za 12 měsíců. Podle Jaroslava Hrozného z Logistic Invest CZ záměr neovlivní běžný život v Březhradě.

„Veškeré operace budou probíhat uvnitř tepelně i zvukově izolované haly,“ uvedl.

Hutní materiál bude do Březhradu dovážen po železnici, rozvoz zajistí kamiony. Příjezd ale nepovede obytnou zónou, nýbrž územím mezi bývalým masokombinátem a areálem Quelle. Hala bude od nejbližší bytovky vzdálená 70 metrů a oddělena zelení.

Podle předsedy březhradské komise místní samosprávy Dušana Ferčáka se postoj místních lidí k uvažované výstavbě nemění. Vadí jim, že místo louky a lesa se budou dívat na ocelovou halu. Obávají se zároveň zvýšené dopravy i hluku, a mají strach o vodu. Hala má totiž vzniknout na místě, kde donedávna bylo ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně. „Další věcí je, že z toho nevidíme žádný přínos pro tuto oblast,“ tvrdí Ferčák. (čer)

Březhrad se bouří proti skladu

Hradec Králové/ Ne každá investice je ku prospěchu lidí. O tom se přesvědčují občané Březhradu, městské části Hradce Králové. Právě zde chce firma ThyssenKrupp Ferrosta postavit sklad oceli a železa. Lidé však nechtějí vyměnit přírodu za sklad, který by navíc stál jen kousek od jejich domovů. Investor tvrdí, že se zhoršení životního prostředí obávat nemusejí.

Logistické centrum neboli sklady oceli a železa na ploše dva a půl hektaru. Pro německou firmu ThyssenKrupp Ferrosta přání, pro občany Březhradu noční můra. Sklad má totiž stát na místě, kde se nachází do loňska chráněný vodní zdroj. „To je katastrofa. Toto je poslední kus zeleně, nedokážu si představit, že by tady měla stát obrovská hala. Chtějí to tady vykácet, budou zde auta a spousta prachu,“ rozčiluje se místní občanka. „Ta hala bude stát na prostoru, kde jsou studně,“ poukazuje další z místních. „Ten les, voda a čistý vzduch, to je můj soused, ale to, co se zde chystá, je hloupost,“ odsuzuje projekt jiný z občanů.

Nemáte se čeho bát, vzkázala lidem firma, která chce na okraji Hradce investovat asi 400 miliónů korun a zaměstnat stovku lidí. „Dopravu máme spočítanou na dvě nákladní auta za hodinu. To je zvýšení dopravního ruchu prakticky nepoznatelné. Z haly nepronikají žádné zvuky,“ tvrdí jednatel firmy ThyssenKrupp Ferrosta Radek Miláček.
„Ten komplex by měl stát třicet metrů od bytovek. Umístění do tohoto prostředí je vysloveně nevhodné,“ je přesvědčen předseda Komise místní samosprávy Hradec Králové – Březhrad Dušan Ferčák.
„V Německu máme sklady, které přímo sousedí s obydleným územím a dodnes jsem neslyšel jediný protest občanů,“ uvádí svoji zkušenost prokurista ThyssenKrupp Schulte Jürgen Kauenhowen.

Po bok manažerů Thyssenu usedl a stavbu podpořil náměstek primátora Herman. „Já tady nelobuji za firmu Thyssen, ale za to, aby občané měli příležitost v tomto městě bydlet, žít a pracovat,“ podotýká náměstek hradeckého primátora Boris Herman.

Lidé v Březhradě pohrozili, že se odtrhnou od Hradce Králové, aby mohli o záležitostech obce rozhodovat sami.

Zdroj: ct24.cz

Vývojové situace projektu výstavby Logistického centra společnosti ThyssenKrupp Ferrosta

Lokalita Hradec Králové – Březhrad:

Předmětná lokalita se nachází mezi tratí ČD a areálem bývalé společnosti SALMA, vlečkou do tohoto areálu a vlečkou do areálu firmy QUELLE. Jedná se o dosud nezastavěné území.

V této lokalitě areálu hodlá firma ThyssenKrupp Ferrosta spol. s. r. o. Praha postavit nové logické centrum, jehož hlavním úkolem je skladování a distribuce hutního materiálu. Při hledání vhodné lokality o ploše cca 60 ha bylo základním kriteriem při jejím výběru možnost vybudování nové vlečky, její napojení na dráhu ČD a dobré dopravní řešení.

Základní dodávky hutního materiálu do skladu společnosti ThyssenKrupp Ferrosta jsou realizovány z větší části po železnici na železničních vagónech, z menší části kamionovou dopravou. Hutní materiál je ze skladu expedován a rozvážen nákladními automobily a kamiony k jednotlivým zákazníkům v regionu. Před expedicí hutního materiálu je ve skladu logistického centra uvažováno s úpravou materiálu dle přání zákazníka - firma dodává materiál dělený, případně jinak opracovaný (bez povrchových úprav).

Bez možnosti vybudovat novou železniční vlečku do uvažovaného logistického centra nelze celý projekt realizovat. V případě, že by uvažované logistické centrum nebylo možno napojit železniční vlečkou na dráhu ČD, bylo by nutno realizovat základní dodávky hutního materiálu do skladu kamionovou nákladní dopravou.

Toto řešení je však nevhodné vzhledem k požadavkům na ochranu životního prostředí – kamionová nákladní doprava by neúměrně zatížila životní prostředí. Po složitém hledání byla jako vhodná, vytipována výše uvedená lokalita Hradec Králové – Březhrad, která se nachází mezi tratí ČD a areálem bývalé společnosti SALMA s vlečkou do tohoto areálu a vlečkou do areálu firmy QUELLE.

Vybraná lokalita byla vybrána na základě doporučení Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest, regionální kanceláře pro Hradecký kraj s odkazem na webové stránky magistrátu města Hradce Králové - průmyslové zóny V 13 Březhrad.

Doporučená lokalita Hradec Králové – Březhrad má velmi dobrou dopravní dostupnost a napojení na celostátní dopravní síť. V uvedené lokalitě je možno bezproblémově provést napojení na stávající síť železničních vleček (vlečky jsou v současné době minimálně využívány), resp. na celostátní dráhu ČD Hradec Králové – Pardubice.

V současné době se jedná o jednokolejnou železniční trať, ale dle dostupných informací se uvažuje o jejím zdvojkolejnění. Uvažovaná lokalita se rovněž nachází v bezprostřední blízkosti silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice (v blízkosti areálu mimoúrovňový sjezd z této komunikace) a v blízkosti nově budované dálnice D11 a rychlostní komunikace R35.

Uvažovaná lokalita Hradec Králové – Březhrad má velmi dobrou dopravní dostupnost městkou hromadnou dopravou a po železniční trati.

Před areálem QUELLE bude v rámci budování nové přístupové komunikace zachována a upravena stávající otočka autobusů MHD – nově navržené logistické centrum bude bezproblémově dostupné z Hradce Králové autobusy městské hromadné dopravy.

V blízkosti areálu se nachází železniční zastávka Opatovice n. L. na trati ČD Hradec Králové – Pardubice. Ve výše uvedené lokalitě se jedná o dosud nezastavěné území.

Březhrad, katastrální situace

Stručný popis projektu:

Projekt: Logistické centrum ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové – Březhrad

Skladovací hala:

šířka cca 4 x 27,5 m = 110 m

délka cca 15 x 15,0 m = 225 m

výška max. 14 m (výška hřebene střechy haly od úrovně +/- 0,0)

světlá výška 10,9 m (výška haly pod vazník = čistá výška v hale)

sedlová střecha: spád 7% (sedlová střecha v šířce modulu 27,5 m)

Skladovací hala je navržena jako jednopodlažní pětilodní ocelová hala rozponu 4 x 27,5 m v modulu 15 x 15 m.

Celkový rozměr je cca 110 x 225 m. Ocelová nosná konstrukce haly s jeřáby a jeřábovými drahami, v každé lodi haly v 2 x jeřáb o nosnosti á 12,5 t. Střešní plášť haly - zateplený sendvičový ocelový panel, barva RAL 9002 - interiér, RAL 9006 – exteriér (bude upřesněno dle architektonického návrhu).

Světlíky - v každé lodi haly, obloukové, hřebenové, š. = 6,0 m, vyrobeno z hliníkových a ocelových profilů, zasklení polykarbonátem tl. 10 mm.

Stěnový plášť obvodový - zateplený, sendvičový ocelový panel, barva RAL 9002 - interier, RAL 9006 - exteriér (bude upřesněno dle architektonického návrhu). V obvodovém plášti umístěna sekční vrata, vel. 4 x 4,5 m a 4 x 6 m, s el. pohonem.

Technické vybavení a zařízení haly - hala s vytápěním (temperance), kanalizace, elektroinstatalace (osvětlení, technologie) haly, větrání haly, požární vodovod (dle požární dokumentace).

Administrativní budova:

Rozměry – administrativa: šířka cca 2 x 6,0 m = 12 m délka cca 11 x 7,5 m = 82,5 m konstrukční výška podlaží: k. v. = 3,6 počet podlaží: 3 podlaží výška atiky max. 12,0 m

plochá střecha: spád 2° Administrativní budova je navržena jako dvoulodní ocelový třípodlažní skelet rozponu 2 x 6,0 m v modulu 11 x 7,5 m. Celkový rozměr je cca 12 x 82,5 m.

Ocelová nosná konstrukce haly s jeřáby

Nosná konstrukce - ocelová skeletová konstrukce.

Střešní plášť - zateplený, skládaný – nosný trapézový plech, izolace min. vlna, parozábrana, hydroizolační PVC folie.

Stěnový plášť obvodový - zateplený, sendvičový ocelový panel, viditelný spoj, vodorovně kladené panely – barevné a tvarové řešení dle architektonického návrhu. Okna - hliníková, profily s přerušeným tepelným mostem, barva elox. hliníku – světle šedá, resp. dle architektonického návrhu.

Komunikační napojení:

Součástí projektu je rovněž řešení komunikačního napojení logistického centra na silniční a dálniční síť a na železniční síť (vlečka) a napojení na nezbytné inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, zemní plyn, elektro apod.)

Hlavní dopravní napojení logistického centra je uvažováno po nově vybudované komunikaci podél jižní strany areálu bývalé SALMY Březhrad (dnes EUROICE s. r. o.) od stávající přístupové komunikace do areálu QUELLE - stávající komunikace podél východní strany areálu bývalé SALMY s napojením na mimoúrovňový sjezd ze silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice. Po této komunikaci bude realizována veškerá nákladní doprava do a z areálu Logistického centra.

Před areálem QUELLE bude zachována a upravena stávající otočka autobusů MHD – nově navržené logistické centrum bude bezproblémově dostupný z Hradec Králové autobusy městské hromadné dopravy. Pro nákladní a osobní dopravu nebude využívána stávající komunikace podél železniční tratě ČD Hradec Králové – Pardubice (SZ strana areálu) a podél stávajících bytových panelových objektů (S strana areálu) tzn. ul. Březhradská.

Na výkrese situace navrhovaného areálu je zakresleno napojení vnitřních obslužných komunikací na tuto komunikaci vedoucí podél železniční trati – řešeno především z havarijních a požárních důvodů ( možnost příjezdu požárních vozidel apod.). Navržený výjezd na tuto komunikaci nebude využíván pro nákladní a osobní dopravu.

Realizace plánovaného záměru výstavby nového logistického centra je navržena do dvou etap tak, aby v první etapě navrhované
a projektované objekty nezasahovaly do ploch které nejsou územním plánem města HK (ÚPm) určeny k zástavbě na pozemku p. č. 85/1
a současně aby nezasahoval do ploch na pozemku p. č. 147 a 86 (lesní pozemek).

Vývojová stadia jsou popsána v následujících situacích I. až III. která se tvořila během měsíců leden až květen roku 2008 a vždy reagovala
na připomínky a podněty občanů Březhradu, Výboru pro územní plánování a rozvoj města Hradec Králové a v poslední řadě
i na připomínky Rady města Hradec Králové. Situace č. III je i zapracována do podaného Oznámení pro zjišťovacího řízení a do žádosti
o změnu Územního plánu města Hradec Králové.

Rozdělení na etapy:
• l. Etapa - stavbu čtyř lodí skladovací haly ( plocha haly cca 18 781 m2) a administrativní budovy s umístěním v přední příjezdové části do areálu,
bez řešení železniční vlečky a dopravní objízdné komunikace po pravé straně haly

• II. Etapa (po schválení změn ÚPm) - budou realizovány zbylé lodě skladové haly (plocha haly cca 12 520 m2) a budou dokončeny dopravní objízdné
komunikace po pravé straně haly tak, aby byl naplněn původní projekt výstavby včetně napojení železniční vlečky a dokončení objízdné
komunikace. Železniční vlečka -jediné možné řešení trasy vlečky vzhledem k návrhovým poloměrům železničních vleček)

• III. Etapa (výhled) - v rozvojovém plánu investor stavby předpokládá v dané lokalitě na její jižní straně realizaci další skladovací haly (plocha haly
cca 11 000 m2 - 2 x 27,5 = 55 m, 13 x 15 = 195 m), která vhodně využije kapacit vlečky realizované ve II. etapě. Zároveň budou řešeny
dopravní objízdné komunikace a potřebné parkovací.

Celková plocha skladovací haly po dokončení obou etap činí 42 301 m2.
Situace I. z 29.01 2008
Situace z 29. 1. 2008

Zdroj: ThyssenKrupp Ferrosta