Nečekané zpoždění může nabrat plánovaná stavba skladů oceli firmy ThyssenKrupp Ferrosta v Březhradu.

V lokalitě, kde by měly haly vyrůst, objevili odborníci vzácný druh drobné vosy, kterou považovali již téměř půl století za vyhynulou.

„Je to velmi čerstý nález. Žahalku čtyřskvrnnou se podařilo objevit 3. července. Dřív to určitě nešlo, protože se teprve začátkem tohoto měsíce začínají líhnout,“ vysvětlila Blanka Mikátová z hradecké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle Davida Čípa z organizace Jaro Jaroměř bude záležet na tom, jestli žahalka patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

„Pokud by to tak bylo, tak by investor musel získat výjimku ze zákona. Kdyby ji nedostal, mohlo by to pro něj znamenat i pozastavení nebo zdržení investice,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Miroslav Krejzlík.

Nález vzácné vosy překvapil také zástupce firmy ThyssenKrupp Ferrosta. „Nedošlo k porušení domovní svobody, když na pozemcích došlo ke sběru dat bez vědomí majitele?“ podivil se mediální konzultant firmy Miroslav Fořt.

Thyssen nyní pracuje na studii o vlivu stavby na životní prostředí, kterou před časem firmě vrátil krajský úřad k dopracování. Zatím není jasné, zda bude muset žahalku čtyřskvrnnou v dokumentaci zohlednit.

„Těžko říct, jak to zasáhne do celého procesu. Každopádně opravenou studii chceme v nejbližší době předat kraji. Pokud všechno půjde dobře, tak by sklady mohly být hotové do dvou let,“ řekl jednatel ThyssenKrupp Ferrosta Radek Miláček.

V pravý opak věří obyvatelé Březhradu, kteří proti stavbě od začátku bojují.

„Vosu chceme použít jako další argument ve snaze proti schválení změny územního plánu, která by Thyssenu umožnila stavbu. Také jsme společně s organizací Orlice požádali magistrát o vyhlášení lokality jako významného krajinného prvku. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedla předsedkyně občanského sdružení Za zdravý a bezpečný Březhrad Dana Pavlíčková.

Žahalka čtyřskvrnná je parazit malých zlatohlávků, v Březhradě zřejmě zlatohlávka huňatého, jehož výskyt je z lokality známý. Samičky ochromují jejich larvy a kladou do nich vajíčka. Larva nejdříve žije na povrchu hostitelské larvy, později proniká do hostitele a zabíjí ho. Kuklí se vedle larvy hostitele.

„Dospělí jedinci hmyzu se vyskytují jen v období několika týdnů nebo měsíců a v té době bývají dobře viditelní,“ dodala Blanka Mikátová.


Zde najdete dopisy EIA pro Magistrát města Hradec Králové:

Článek doplňuje EKOENTO ČR, sdružení aplikované ekologie o.s.

1) Žahalka čtyřskvrnná je bohužel nechráněná i když velmi, velmi vzácná. Březhrad je jediným místem v Čechách, kde se v současnosti vyskytuje (na jižní Moravě vzácně na pár místech). Její populace je zde velmi silná a velmi významná, kromě ní zde bylo zatím nalezeno i dalších 20 druhů vzácného hmyzu z červené knihy bezobratlých ČR.

Princip ochrany v ČR i EU tkví v tom, že není možné chránit všechny byť velmi vzácné, ale pouze odborníkům známé druhy a tak se na základě druhové a územní ochrany takzvaných "deštníkových" druhů chrání i ti ostatní, kteří s nimi žijí na lokalitách. Tedy z legislativního pohledu je podstatné, že v Březhradě se nachází nejen žahalka a další vzácnosti, ale je zde Evropskou unií chráněný biotop č. 2330 – Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými porosty s druhy s Corynephoru (paličkovec) a Agrostis (psineček) a také bylo zatím výzkumy (jak našimi, tak v rámci procesu EIA) nalezeno 17 Českou republikou a EU chráněných druhů.

Konkrétní údaje můžete nalézt v našich připomínkách k návrhu změny územního plánu, který město HK bude projednávat viz příloha UP_MHK…

2) Posouzení vlivu stavby haly na životní prostředí (EIA) 2008 tedy jeho zoologický část byla tak odborně špatná (katastrofální), že Krajský úřad nechal dle našich informací výzkum doplnit! Budeme čekat, protože paralelně provádíme ověřovací průzkum, jak se autor doplnění jej odborně zhostí a zdali nesklouzne jako v předchozí verzi 2008 k tendenčním hodnocením? Pro úplnost informací posílám naše připomínky k dvěma verzím zoologické části EIA, na které jsme reagovali zásadními připomínkami v únoru 2009. Kromě nás připomínkovalo zásadní chyby v posouzení EIA i několik dalších nevládek.

3) Protože, již před výzkumem v roce 2009 bylo zřejmé, že lokalita je velmi unikátní navrhli jsme spolu s ČSOP Orlice magistrátu v HK její evidenci mezi významné krajinné prvky. MMHK se cítil v této věci podjatý rozhodnout, tak vše postoupil k rozhodnutí na Krajský úřad v HK. Dle nynějších zdaleka nekompletních dat se již dokonce domníváme, že území je natolik unikátní, že splňuje kritéria Přírodní památky a pod. Pokud nebude magistrát brát ve svých rozhodnutích zřetel na vyšší zákonné normy, jako jsou zákon o ochraně přírody a krajiny a zájmy obyvatel a bude postupovat podobně jako v kauze Plachta, obáváme se, že kauza Březhrad se stane jejím „dvojčetem“.

Město nevyužívá dostatečně principy brownfields (revitalizace opuštěných prům. ploch) i když je proklamuje a obáváme se, že preferuje spekulativní zájmy jednotlivých majitelů pozemků před obyvateli města.

4) Co se týče vstupu na pozemek: lokalita není oplocená, nijak označené její hranice apod. a tedy splňuje charakteristiky místa, kde je ze zákona povolen volný průchod krajinou. Povolení od majitele pozemku je třeba na činnosti, které splňuje charakteristiky např. dočasné stavby, jako jsou třeba zábrany na výzkum obojživelníků a podobně. Nic takového při průzkumu nepoužíváme a tak neporušujeme ničí práva!

S pozdravem
EKOENTO ČR - sdružení aplikované ekologie o.s.
Mgr. Tomáš Kopecký