"Jednalo se o ryby, které hledaly místo k vytření. V průběhu tření však došlo k omezení toku přes betonový přeliv a tím k poklesu hladiny mezi kameny," uvádí východočeská pobočka Českého rybářského svazu na svém webu. U jezu je umístěna malá vodní elektrárna Březhrad.

Malá vodní elektrárna Březhrad ovšem odmítá, že by za úhyn ryb byla zodpovědná. Její právní zástupce tvrdí, že v období, ve kterém k úhynu ryb došlo, nemanipulovala s povrchovými vodami a ani se nesnížil průtok vody: "V období sucha a s tím spojeného sníženého průtoku vody v řece je malá vodní elektrárna Březhrad povinna řídit se manipulačním řádem, vydaným Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice. Ten vodní elektrárně přikazuje, aby při snížením průtoku udržovala hladinu vody na úrovní koruny jezu, a to snížením odběru vody, což také učinila."

Podle ČRS uhynulo přes 600 kilogramů generačních ostroretek ve tření, dalších asi 250 ryb se ještě podařilo zachránit.

Foto: ČRS - Východočeský územní svaz
Hejno ryb uhynulo v Labi pod jezem