Čistička, která patří firmě Purum, by měla vedle biologických odpadů čistit i odpady obsahující těžké kovy a nebezpečné chemikálie. Proti jejímu provozování se staví vedle Březhradských i město Hradec Králové, VAK Pardubice či obec Opatovice nad Labem. Jejich zástupci opakovaně upozorňují, že stará čistička je nebezpečná pro životní prostředí a hlavně pro zdroje pitné vody, které se nacházejí jižně od Hradce Králové a zásobují vodou na 200 tisíc lidí.

Firma Purum s tím však nesouhlasí. „Chceme důrazně protestovat proti nařčení, že v ČOV se zpracovávají nebezpečné odpady anebo dokonce jedovaté látky,“ uvedl jednatel firmy Purum Daniel Kraft ve vyjádření pro Deník.

Daniel Kraft odmítl, že by březhradská ČOV jakkoliv ohrožovala životní prostředí.

„Vyčištěné odpadní vody vždy splňovaly koncentrační i bilanční limity pro vypouštění do řeky Labe,“ prohlásil.

Odpůrci čističky však argumentují hlavně stavem kanalizace pocházející z 50. let, kterou ČOV pro odvod odpadních vod využívá a která je podle nich ve špatném stavu.

Odborníci navíc varují, že únik jedovatých látek nemusí být vůbec zpozorován a terén na jih od Hradce Králové je tak propustný a zranitelný, že šíření uniklého kontaminantu by bylo velmi rychlé a odstraňování škod dlouhé a nákladné. Havárii a únik zaolejovaných vod do Plačického potoka hlásili svědkové před třemi lety.

„Žadatel i přesto považuje tuto kanalizaci za funkční a stále ji provozuje,“ konstatoval hradecký stavební úřad.

I proto královéhradecký magistrát letos znovu zamítl žádost společnosti Purum, aby březhradská ČOV mohla čistit odpady obsahující těžké kovy a nebezpečné chemikálie. Vedení města navíc minulý měsíc dalo podnět České inspekci životního prostředí, aby byl provoz této čističky zastaven.

„Provozovatel zařízení nakládal s odpadními vodami v rozporu se zákonem, navíc mu nebyla prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami, takže od 12. února vypouští odpadní vody nelegálně,“ odůvodnili svůj krok představitelé Hradce Králové.

Kanalizace je nefunkční i podle letošního vyjádření ministerstva životního prostředí a stejně ji posuzuje také Česká inspekce životního prostředí.

Podle Daniela Krafta je však zařízení v pořádku.

„Na kanalizaci byly provedeny kamerové zkoušky, celkové čištění kanalizace, vyvložkování problematických úseků a opravy revizních šachet,“ sdělil.

Vedení firmy prý způsob, jakým byla situace kolo čističky vyhrocena, nechápe. „Budeme ji nuceně řešit radikálně právní cestou,“ uvedl Daniel Kraft.