Na Brněnské stavební firmy pracovaly nonstop. Snad práce a prostředky nebyly vynaloženy zbytečně a nový povrch vydrží déle, než do příslovečných (příštích) švestek.