„Jedná se o brouzdaliště U Lachtana a v ulicích Pod Zámečkem a Kejzlarova. Z rozpočtu je na tento účel vyčleněno šest milionů korun,“ sdělil nám Vlastimil Ondráček z Technických služeb Hradec Králové, které se o tato vodní zařízení starají.

V pondělí začala specializovaná firma bourat bazének v ulici Pod Zámečkem, likvidace zbývajících dvou brouzdališť bude následovat. „Hotovo by podle smlouvy mělo být do konce května,“ seznámil nás s časovým plánem Vlastimil Ondráček. Dodal, že tím bude v Hradci zakončena předloni zahájená přeměna všech brouzdališť v mlhoviště. Vloni například dětské bazénky zmizely z Jungmannovy ulice v Labské Kotlině II a z hřiště v ulici K Sokolovně ve Věkoších.

Osud brouzdališť zpečetila legislativa, podle níž musí tato zařízení odpovídat přísným hygienickým předpisům pro koupaliště. To provozovatel nebyl schopen zajistit. „Bazény i technologická část brouzdališť už byly navíc na pokraji životnosti,“ přidal další z důvodů Vlastimil Ondráček.