Záštitu jí udělil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který také zahájí první jednací den - ve čtvrtek v devět hodin.

„Dějiny lidstva bohužel vždy byly dějinami válek. Zůstaly po nich doklady napříč historií v podobě vojenských tvrzí, pevností a obranných systémů - od těch nejstarších keltských opid, přes středověké pevnosti až po vojenské objekty z 20. století. Jak v dnešní době využít těchto militárií v cestovním ruchu a současně jak zajistit jejich provoz, údržbu a smysluplné využití ze strany vlastníků, provozovatelů a nadšenců, to je jedno z klíčových témat tohoto setkání,“ řekl Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.

Přítomna bude řada hostů a odborníků z České republiky i ze sousedících oblastí Polska.

„Současným trendem v cestovním ruchu je rostoucí význam tzv. zážitkové turistiky, která je šitá návštěvníkům – zejména mladým lidem a rodinám s dětmi – na míru. Také proto jsme zvolili motto konference: Zbraně, které neničí, ale baví,“ řekl za organizátory Jiří Skalický, ředitel společnosti Revitalizace Kuks.

Připraveny jsou i exkurze do pevností Dobrošov a Josefov. Jak Skalický dodal, konference navazuje na loňské sympozium Šlechtická sídla a cestovní ruch.

Více o programu konference Vojenské památky a cestovní ruch se dočtete ZDE.