Svoje umění zde předvedli studenti oborů Branding design a Branding floristiky. První jmenovaný se zaměřuje na využití estetické tvorby, písma, kresby, počítačové grafiky, fotografie a psychologie v oblasti propagace, marketingu, public relations a reklamy. Rozšiřuje u zákazníků pochopení a podvědomí o značce.

Výrobky Branding floristiky zase zkrášlují prostředí interiérů i exteriérů. Umění je založené na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a vlastní realizaci expozic a dekorací. Důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografií, tvorba letáků, poutačů, loga a reklam.