Investiční částka této druhé etapy kompletních oprav unikátního objektu dosáhla téměř devíti milionů korun.

V průběhu letošních rekonstrukcí řemeslníci nahradili asfaltové šindele střechy za měděné šablony a střechu zateplili. Fasády a všechny stavební prvky na úrovni střechy zrestaurovali podle dobového barevného řešení budovy. Komíny znovu vyzdili z původních cihel a jejich hlavice oplechovali. Ozdobné pergoly na plochých střechách, poznamenané časem, byly nahrazeny replikami a veškeré kovářské prvky byly restaurovány.

„Tato druhá etapa navazuje na loňské opravy střech a fasád věže a štítu rozvodny. V příštím roce plánujeme finální část zahrnující obnovu fasády budovy elektrárny v původním barevném provedení,“ říká Oldřich Kožušník, generální ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové byla postavena na 157. kilometru řeky Labe. Hydrocentrálu tvoří tři vodní Francisovy turbíny s vertikální hřídelí. Objekt Skupiny ČEZ, ve kterém sídlí společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, je nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Proto bylo vydáno odborem památkové péče závazné stanovisko, které definuje nutné materiály a technologie oprav.

V historické budově se nachází také informační centrum Obnovitelné zdroje, které nabízí možnost prohlídky interaktivní expozice o vlastnostech a využití větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. Zároveň je zde pro zájemce možná i prohlídka skutečné malé vodní elektrárny.

Malé vodní elektrárny společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje lze najít například na Labi, Divoké Orlici, Mži, Vydře, Chrudimce, Moravě a Svratce. Nejstarší elektrárnou je MVE Čeňkova pila na Šumavě s instalovaným výkonem 100 kW a rokem vzniku 1912. V regionu východních Čech společnost provozuje osm malých vodních elektráren – Hradec Králové, Les Království, Pardubice, Pastviny, Práčov, Předměřice, Přelouč a Spálov.

Jiří Kosina, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy