Každodenně se plní lavice škol v krajském městě, které poutají pozornost svou historií i současností. Právě tyto budovy chce Hradecký deník představit čtenářům v šestidílném seriálu, a volně tak navázat na skončený seriál o královéhradeckých vilách.

Mezi takové stavby patří i budova Borromea na Orlickém nábřeží, která za více než stoletou historii už posloužila účelům internátu, lazaretu a filmovému podniku. V současnosti budovu využívá biskupské gymnázium.

Borromeum bylo vybudováno mezi roky 1900 a 1902 katolickou církví z podnětu biskupa Brynycha. O projekt se postaral královéhradecký architekt a stavitel Viktor Weinhengst, podle jehož plánů bylo postaveno například Klicperovo divadlo nebo léčebna dlouhodobě nemocných na Pospíšilově třídě.
Od vystavění do začátku druhé světové války objekt sloužil jako chlapecký církevní internát a v závěru války byl zde zřízen lazaret. Za vlády komunistické moci, v roce 1950, byla činnost církevního zařízení ukončena a stavba sloužila pro účely internátu učiliště a filmového podniku.

V roce 1956 bylo Borromeum protiprávně převedeno na stát a počátkem sedmdesátých let bylo vloženo vlastnické právo Pedagogickému institutu v Hradci Králové. Od roku 1992 v budově na pravém břehu Orlice sídlí Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína.

V jednadvaceti třídách studuje více než šest stovek studentů. ,,Chodí k nám velmi často ambiciózní a nadaní žáci a my se mimo vzdělání snažíme i o výchovnou péči,“ konstatoval ředitel školy Jiří Vojáček. Dodal, že ve škole je mimořádně bezpečné prostředí. ,,V zásadě nemáme problémy se šikanou či drogami,“ uvedl.

Specifickými předměty jsou religionistika a náboženství, které si studenti mohou vybrat z volitelných předmětů. Stejně tak se mohou přihlásit do školního klubu, řady nabízených kroužků a kurzů, kterými se vedení vzdělávacího ústavu snaží starat o volný čas svých žáků.

Škola nabízí všeobecné osmileté nebo čtyřleté studium, přičemž ke gymnáziu je rovněž připojena i Základní a mateřská škola Jana Pavla II. Ta sídlí v ulici Na Hradě nedaleko Klicperova divadla.

Biskupské gymnázium v Hradci Králové letos přijímá jednu třídu čtyřletého a dvě třídy osmiletého studia.

TOMÁŠ TUČEK

Za využití výroční zprávy za školní rok 1996/1997

Všechny díly SERIÁLU O VILÁCH najdete zde.