U laskonky snědené za stolkem v cukrárně účtuje prodavač restauratérskou službu. Ta je zatížena devatenáctiprocentní daní. Jestliže si chcete zákusek vychutnat v klidu domova nebo v parku na lavičce, měl by vám prodávající počítat pouze pětiprocentní sazbu, protože se v tu chvíli jedná o prodej potravin.

„Cena musí být vztažena k momentu prodeje. Hovoří se o tom v zákoně o cenách,“ vysvětluje Radomír Machan, právník České obchodní inspekce v Hradci Králové.

Praxe je jiná

Deník zjistil, že ze sedmnácti náhodně vybraných provozoven ve východních Čechách se jich hned dvanáct dvojím označením ceny vůbec nezabývá.
Majitelé cukráren, mléčných barů nebo bufetů se tak ovšem dostávají do rozporu se zákonem. Většina z nich o problému ví, ovšem považují ho za nesmyslný, a proto se jím neřídí.

Odkazují se obvykle na to, že dvojí cena zákazníka mate, a není v jejich silách mu problematiku různého zdanění vysvětlit. A zlomek z nich dokonce uvádí, že takové nařízení vůbec neplatí.

„Všude se daňový systém zjednodušuje. Toto nařízení příliš nekoresponduje se slibovanou podporou podnikatelů,“ uvádí rozhořčeně k zákonu Vladimír Kovařík, který provozuje kavárnu v centru Jičína.

U výrobku přitom dvě ceny být nemusí. Stačí připevnit na stěnu ceník pro prodej zboží s sebou a problém je vyřešen.
„Podle našich šetření se nerespektováním zákona dopouští provozovatelé porušení daňové sazby a může jim hrozit i finanční postih od finančního úřadu,“ uzavřel Radomír Machan.

Co říkají prodavači a provozovatelé?

Plní nařízení zákona:„Ceny jsou rozdílné nejen kvůli daním. Jedná se o dvě různé služby.“
„Jídlo, které člověk sní přímo v bufetu, podléhá devatenáctiprocentní dani. Jídlo, které si naopak člověk odnese domů v ešusu, podléhá pouze pětiprocentní dani. Tyto dvojí ceny se týkají i třeba chlebíčků nebo salátů, které tady prodáváme. Někteří zákazníci se divili, co to znamená, ale zatím jsme se nesetkali s tím, že by někdo protestoval.“

 „Zavádělo se to hned po vstupu do Evropské unie. Byli jsme na to upozorněni. Zboží, které zákazník konzumuje přímo v prostorách prodejny, podléhá dani 19 procent. Zákazník je na to upozorněn cedulkou nalepenou ve vitrínách se zákusky. Lidé se těmto dvojím cenám divili dříve a diví se i teď. Dodnes to musíme některým zákazníkům vysvětlovat.“

Neplní nařízení zákona:


„Zákusky jsou u nás jen doplňkovým zbožím ke kávě, víc to postihne výrobce cukrovinek. Dvojí ceny nemáme, účtujeme jednotnou taxu.“

 „Všude se daňový systém zjednodušuje, toto nařízení příliš nekoresponduje se slibovanou podporou podnikatelů. Ohrozí nás i plánované navýšení DPH.“
„Dvojí ceny neaplikujeme, ani jsme to v minulosti nedělali. Zákazníka to jen mate! Neví, proč bychom to měli účtovat pokaždé jinak. Všimla jsem si, že u některé konkurence měli v minulosti dvojí ceny, i tam je už ale prý zrušili.“
„Víme o tom a časem je budeme muset zajistit. Zatím je ale vše pod pětiprocentní daní. Pro nás to však je zbytečná práce navíc, která nám vše komplikuje, a to jen proto, že si to někdo vymyslel. Místo toho, aby stát podporoval drobné podnikání, tak nám jen dělá problémy.“

Znění zákona 526/1990 Sb. o cenách

§ 13
Označování zboží cenami
(1) Prodávající je povinen, pokud nejde o prodej spotřebního zboží konečným spotřebitelům, předložit kupujícímu na jeho žádost nabídkový ceník, obsahující ceny nabízeného zboží ve vztahu k určeným podmínkám.
(2) Prodávající je při prodeji spotřebního zboží konečnému spotřebiteli povinen označit je cenou platnou v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.
Zdroj: Portál veřejné správy ČR
__________________________________________________________
Příklad: Pochoutkový salát 100 g (jednotková cena 95 Kč / kg)
Zabalení s sebou: 9,50 Kč Konzumace na místě: 13,30 Kč

Zákony známe, ale občas porušujeme

Ani znalost zákona nedonutí některé provozovatele bufetů či cukráren účtovat dvojí ceny. „Na zboží takzvaně s sebou účtujeme větší marži, a proto se to ve výsledné ceně neprojeví.“ Porušení zákona se v takovém případě těžko prokazuje.