Malá Zubovščina. Obec, kterou na Ukrajině založili Češi z Nechanicka. Po roce 1991 se jejich potomci vrátili zpět – a rozptýlili se po všech koutech republiky.

Kořeny mají však na jednom místě – v Nechanicích. Kde se také jednou za rok scházejí na plese zvaném  Holčenská.

„Na Ukrajině jsme měli tradici – vždy 8. března Holčenskou. Ples s dámskou volenkou. Tento zvyk jsme si přinesli s sebou," vysvětluje pořadatel plesu Vladimír Turek.

„Chtěli bychom historii volyňských Čechů předat i našim dětem," dodává Turek, který na Ukrajině prožil své dětství.

Na třetí ročník plesu přijely více než dvě stovky potomků Čechů, kteří odešli do carského Ruska. Mezi nimi i sestry Pavlína Horníková a Alena Ornstová. První zakotvila v Turnově, druhá u Jičína.

„Tatínek patřil do druhé generace lidí, kteří odešli. Byl to obecní kronikář. Dědeček pocházel přímo z Nechanic, na Ukrajině se usadil, protože tam dostal půdu," vzpomíná na rodinou historii Alena.

Ženy v sále byly ozdobeny vyrobenými květinami. „I to je takový náš zvyk. Na začátku plesu je musí muž koupit své ženě," smějí se obě sestry.

Veronika Skřivanová

Mnoho volyňských Čechů bylo posláno na smrt
- V letech 1868 až 1880 odešlo z Rakouska-Uherska do carského Ruska (převážně do tzv. volyňských újezdů) téměř 16 tisíc Čechů.
- V roce 1870 se tam vydalo také 108 lidí z Nechanicka (nejvíce z obce Třesovice). Rusko jim totiž nabídlo mnohem výhodnější podmínky – levnou půdu, úlevy na daních, osvobození od vojny i náboženskou svobodu.
- Nechaničtí tu v roce 1870 založili obec Malá Zubovščina, kde udržovali české zvyky, dokonce tu až do roku 1937 fungovala i česká škola.
- Po sovětsko-polské válce, která skončila roku 1921 porážkou Rudé armády, byla Volyň rozdělena. České vsi v Polsku se modernizovaly, obyvatelé vesnic na Ukrajině se však stali obětmi politiky sovětské vlády – mnoho volyňských Čechů bylo odsouzeno k smrti nebo skončilo v gulazích.
- Ani za druhé světové války se volyňským Čechům nežilo nejlépe. Některé české obce nacisté úplně vyhladili. Po válce se do Česka vrátilo zhruba 40 tisíc osob – většina z nich zakotvila v Sudetech.
- V roce 1986 zasáhla Malou Zubovščinu havárie jaderné elektrárny Černobyl – leží od ní zhruba 70 kilometrů.
- Na počátku 90. let pozvalo Československo potomky krajanů k návratu. Obyvatelé Malé Zubovščiny se stěhují zpět v roce 1991. Dnes jsou potomci rodin z Třesovic rozházení po celé republice.
(hod, wikipedia)