Společně diskutovali o tom, jak čelit světové hospodářské krizi. O přínosu této obchodně podnikatelské mise v Dánském království jsme hovořili s prezidentem Business clubu Lubošem Langrem.

Kterou oblast Dánska jste navštívili a co bylo hlavním cílem této podnikatelské mise?

Šlo o naplnění projektu „Inovace podnikání po Skandinávsku “. Hlavním záměrem bylo poznat podnikatelské prostředí v severských zemích. Ty jsou známy především tím, že jsou pro český trh málo dostupné a zejména Dánsko se málo otevírá pro české podnikatele.

Jak nás v Dánsku vnímají?

Naše podnikání se jim stále zdá neprůhledné a nespolehlivé. Naším cílem tedy bylo prorazit tuto bariéru nedůvěry. Chtěli jsme se představit jako seriózní partneři a navázat konkrétní partnerské vztahy a spolupráci. Například ve městě Odense na ostrově Fyn jsme navštívili firmu Marius Pedersen a jednali jsme rovněž s Mette Thybo, manažerkou obchodní komory Business Link South Denmark.

Jaké jsou výsledky?

Firmu Marius Pedersen nedávno koupila francouzská společnost Veolia, a proto se očekávají určité změny, což se promítne i v Čechách. Setkali jsme se s viceprezidentem firmy Clausem Nyrop – Larsenem, který velmi dobře zná české podnikatelské prostředí. Claus Nyrop – Larsen v blízké době přijede k nám a zúčastní se jednání královéhradeckého Business clubu a Krajské hospodářské komory.

Podařilo se navázat konkrétní spolupráci?

Uvažovaná spolupráce mezi našimi podnikateli a dánskými kolegy by se měla projevit v oblasti obchodní, kdy dánské výrobky jsou známy vysokou kvalitou, ale spolupracovat chceme i ve výrobní sféře. První vlaštovka je už na světě. Jedna z dánských firem zabývající se výrobou produktů z nerezových materiálů, má vážný zájem a hledá výrobní kapacity i pracovní síly pro svůj podnik v Čechách. Samozřejmě budeme usilovat, aby to bylo v naší lokalitě.

Bavili jste se s dánskými podnikateli také o světové hospodářské krizi a případně i o formách, jak jí společně čelit?

Dánsko je silný sociální a bohatý stát. Má jedny z nejvyšších daní v Evropě. Osobně mne překvapilo, jak Dánsko silně prožívá současnou hospodářskou a finanční krizi. Lidé ji vnímají velmi vážně, jak proniká do jejich podnikání i osobního života. Na druhé straně v momentě, kdy jsme se začali bavit konkrétněji, zjistili jsme, že v Dánsku krize v podstatě není. Lidé a podnikatelé v Dánsku z ní mají pouze obavu, a z toho důvodu chtějí být na krizi důkladně připraveni. Názorově jsme se shodli, že jednou z příčin celosvětových hospodářských problémů byla a je krize morálky a že nejlepším lékem na řešení hospodářské krize je chovat se maximálně ekonomicky. Tedy rozumná hospodárnost i úspory a promyšlený přístup v podnikání.

Takže vaši podnikatelskou misi v Dánsku lze hodnotit jako úspěšnou?

Ano, vždyť přinesla konkrétní výsledky. Musím však zdůraznit, že tento obchodní podnikatelský projekt bychom nemohli uskutečnit, kdybychom neměli podporu ministerstva zahraničních věcí a zastupitelského úřadu v Kodani.