Ostřejší zbraně vytáhlo do boje za záchranu novobydžovského gymnázia vedení města. To sepsalo petici, která nyní koluje mezi obyvateli.

Radnici se nelíbí záměr Královéhradeckého kraje sloučit novobydžovské gymnázium s VOŠ a SOŠ Jana Maláta. A slovní záruka, že z původního záměru sešlo a nyní se zpracovává kompletní analýza všech gymnázií a lyceí, kterých by se měla další vlna regulace středních škol dotknout, není pro město jistotou.

„Nic není jisté. Výsledky šetření bychom chtěli mít do konce roku, a poté se bude rozhodovat o konkrétních krocích,“ řekl již před časem radní odpovědný za oblast školství Jiří Nosek.

„Máme sice slovní záruky, že bude vše podrobně zpracováno a že původní návrh je pasé, ale to ve mně nevyvolává velkou důvěru. Navíc je toto věc, do níž by se měla zapojit i veřejnost. Proto jsme přišli s peticí,“ vysvětlil starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Město nechce upustit od regulace středních škol v kraji, ale požaduje, aby byla jasně dána kritéria, podle kterých se budou školy hodnotit. „Chceme mít možnost se k tomu vyjádřit. Zároveň požadujeme analýzu všech škol a následně její zveřejnění. Nebojíme se srovnání, ale vše by mělo být průhledné. Ne aby to bylo rozhodnutí na politickou objednávku,“ říká ostře Louda.

Ředitel gymnázia Jaroslav Šedivý věří, že se podaří získat stovky podpisů. Sám se však pod petici nepodepsal. „Cítím se ve střetu zájmů. Původní návrh by byl pro školu likvidační. Rozhodně by se se školskou soustavou mělo něco učinit, jelikož počet dětí klesá. Aktivity by se měly soustředit spíše do větších měst, aby byla zachována dostupnost vzdělání v regionu,“ hodnotí situaci Šedivý.

Podobný postoj zastává i šéf VOŠ a SOŠ Jana Maláta. „Rozhodně jsem proti útlumu gymnázia. Znamenalo by to jeho praktickou likvidaci. Nevidím důvod, proč by mělo být zrušeno ve prospěch jiných škol ve větších městech, které by si tímto polepšily,“ říká ředitel Václav Málek.

Petici dostanou krajští radní na stůl nejspíš v příštím týdnu.

Celé znění petice:

PETICE proti zrušení víceletého gymnázia v Novém Bydžově a sloučení Vyšší odborné školy a střední odborné školy, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázia, Nový Bydžov, Komenského 77.

Vážený pane hejtmane a vážení krajští zastupitelé Královéhradeckého kraje, my, níže podepsaní, protestujeme proti návrhu útlumu (zrušení) víceletého gymnázia v Novém Bydžově a sloučení Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázia, Nový Bydžov, Komenského 77.

Jsme si vědomi, že je nutno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje přistoupit k optimalizaci sítě škol v oblasti středního vzdělávání v Královéhradeckém kraji. V souvislosti s tím však požadujeme před předložením návrhu optimalizace sítě škol :

1. Stanovit jednoznačná kriteria pro posouzení škol, která budou předem zveřejněna s možností jejich připomínkování.
2. Zpracovat analýzu současného stavu všech škol v oblasti středního vzdělávání v Královéhradeckém kraji dle stanovených kriterií.
3. Vyhodnotit analýzu a předložit z ní vyplývající návrh(y) na optimalizaci sítě škol.

Rovněž jsme přesvědčeni o tom, že slučování jmenovaných škol nebude přínosem pro zajištění kvalitního vzdělávání v našem regionu, ale nebude ani přínosem pro zřizovatele škol Královéhradecký kraj v důsledku vzniklých problémů s nenaplněným objektem Gymnázia, Nový Bydžov.

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé,
nedopusťte, aby bez komplexní analýzy současného stavu škol v Královéhradeckém kraji dle předem stanovených kriterií došlo k ukvapené likvidaci části její sítě škol, která by měla negativní vliv nejen na dostupnost vzdělávání v regionech Novobydžovska, Chlumecka, Nechanicka, Smidarska a Nymburska, ale vedla by i k výrazné kulturní a sociální proměně oblasti.

Jsme přesvědčeni, že Gymnázium, Nový Bydžov obstojí v konkurenci s ostatními gymnázii v Královéhradeckém kraji.

Petiční výbor:
Ing. Pavel Louda, starosta, Jos. Jungmanna 1576, Nový Bydžov
Mgr. Bohumil Orel, místostarosta, M. Alše 246, Nový Bydžov
Ing. Jan Kubánek, radní, Zábědov 37, Nový Bydžov
MUDr. Vladimír Kulich, radní, Na Otmarce 298, Nový Bydžov
Bc. Jana Omastová, radní, Družstevní 167, Nový Bydžov
Mgr. Josef Rosůlek, radní, Dr. M. Tyrše 108, Nový Bydžov
PaedDr. Milan Štoček, radní Jana Nerudy 1692, Nový Bydžov