„Zařízení je určeno především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Otevřeno bude odpoledne po vyučování,“ říká Daniela Lusková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Konečnou podobu centra však budou mít v rukou samotní návštěvníci. Na jejich fantazii a tvořivosti bude záležet, jak si centrum vymalují a dotvoří. Přestavba, která vznikala ve spolupráci s organizací, Duha přišla na 1,3 milionu korun.