Město se však obává přílišného zatížení nákladní dopravou a také nadměrného hluku a prachu z výroby.

„Společnost Agra group, která hodlá v areálu svou pobočku postavit, už požádala o stavební povolení. Máme ale své zkušenosti. Proto požadujeme před jeho vydáním posouzení vlivů na životní prostředí,“ upřesnil starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Na druhou stranu by nová firma znamenala pro Novobydžovsko, kde je míra nezaměstnanosti téměř 5,5 procenta, velkou vzpruhu. Nabídla by pracovní příležitosti až třem desítkám zájemců. „To nepopíráme. Byl by to rozhodně velký přínos. Avšak chceme být opatrní. V době, kdy byla v provozu mlékárna, nákladní doprava znamenala pro město zátěž,“ dodal Louda.

Společnost Agra group by měla podle návrhu využívat i železniční vlečku. To by přineslo výrazné snížení provozu nákladních aut.

„Podle jejich záměru by se touto cestou dopravoval mák z Moravy. Dalším svozným rajonem mají být severní, střední a východní Čechy,“ uvedla v novobydžovském zpravodaji vedoucí odboru správy majetku města Květa Mádlová.

Zpracovatelna i sklady máku vyrostou postupně v několika etapách.

„Konkrétně je v plánu vybudování nových skladovacích prostor, zpracovatelského areálu pro posklizňové ošetření máku a také postavení zpracovatelských objektů pro výrobu jednotlivých produktů,“ informovala ve zpravodaji Mádlová. Areál mlékáren stále vlastní společnost PML, která v několika budovách provozuje výrobu sušených produktů a sportovní výživy. O možném vzniku zpracovatelny a skladů máku nechce zatím firma prozrazovat podrobnosti.

„Prozatím se nebudeme k situaci vyjadřovat,“ uvedl Luboš Straka ze společnosti PML. (sir)