U dvou příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří byli přistiženi v hernách u automatů, bylo řešeno odejmutí dávky, ovšem nyní byla dávka ukončena z jiných důvodů, než je gamblerství.

V dalších akcích bylo zjištěno šest občanů města, všichni v evidenci úřadu práce, ovšem bez dávek hmotné nouze. Policie při raziích našla dvě celostátně hledané osoby. „Zajímavou informací z heren je, že hráči přesunuli svoji hrací dobu do brzkých ranních hodin, kdy předpokládají, že kontroly nebudou,“ řekl starosta Pavel Louda.

Město vystavilo „bleděmodrou listinu gamblerů“, na kterou budou zapsáni ti, co byli přistiženi v herně a přitom jsou zaregistrováni na úřadu práce a nebudou u města zaměstnáni na veřejně prospěšné práce. „Má-li někdo tolik peněz, že je může dávat automatům i přesto, že je nezaměstnaný, nepotřebuje práci,“ zdůvodnil starosta.

Bleděmodrá listina gamblerů

V posledních třech týdnech proběhlo v Novém Bydžově pět kontrol sociálky, strážníků a České policie. U dvou příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří byli přistiženi v hernách u automatů, bylo řešeno odejmutí dávky, ovšem nyní byla dávka ukončena z jiných důvodů, než je gamblerství.

V dalších akcích bylo zjištěno 6 občanů města, všichni v evidenci úřadu práce, ovšem bez dávek hmotné nouze. Při akci Policie České republiky byly zajištěny dvě celostátně hledané osoby. Zajímavou informací z heren je, že hráči přesunuli svoji hrací dobu do brzkých ranních hodin, kdy předpokládají, že kontroly nebudou.

Nové opatření města ve vztahu ke gamblerům: má-li někdo z občanů tolik peněz, že je může dávat hracím automatům i přesto, že je nezaměstnaný, nepotřebuje práci. Město vystavilo „bleděmodrou listinu gamblerů“, na které jsou zapsáni všichni ti, kteří byli přistiženi v hernách a barech v době, kdy jsou v evidenci úřadu práce. Tyto osoby nebudou u Města Nový Bydžov v následujícím období zaměstnáni na veřejně prospěšných pracích.

Pavel Louda, starosta