Jedná se o naprosté novum, které je prozatím neotestované v praxi, takže se teprve ukáže, zda se jedná o změnu k lepšímu. Na škole se tato premiéra bude týkat hned čtyř maturitních tříd a dálkového studia. Novinkou je také, že historicky poprvé má škola druhý ročník nástavbového oboru Podnikání.

Zároveň se nástavbové studium Dopravní provoz rozběhne s novým studijním plánem za zády. Dobrou zprávou je určitě to, že do nového školního roku nastoupilo o 34 žáků více, než jaký byl počet v červnu 2010.

Došlo i k nějaké změně pedagogických pracovníků. Ještě na konci prázdnin se rozběhlo školení pedagogických pracovníků v oboru andragogiky a marketingu dalšího vzdělávání, které souvisí s chystaným projektem Vzdělávání dospělých – více šancí na trhu práce.

Poslední věcí, která jistě stojí za zmínku, je investice do zateplení budovy výukového centra Hlušice.