Podzemní vody zasažené starými odmašťovadly mohou způsobit i rakovinu. Proto jsou lidé v předběžně odhadované lokalitě zamoření odstaveni od svých studní. „Všichni, kteří bydlí v zasažené zóně, byli napojeni na veřejný vodovod,“ uvedl vedoucí odboru výstavby a životního prostředí města Jan Rejthárek.

Analýza, jejíž zpracování potrvá až do konce srpna, by měla také navrhnout způsoby vyčištění území, nebo aspoň zmírnění zasažení. V září pak hodlá radnice požádat o peníze z fondů Evropské unie. Odhady hovoří o 20 až 30 milionech.

Průzkum v dalších částech města mimo vytipované území však bude probíhat ještě v příštím roce.