Důvodem změny, která by znamenala dopravní omezení v průběhu letošních prázdnin, není kosmetická úprava vzhledu placu před místní radnicí, ale snížení hlučnosti. „Když se v roce 2002 náměstí za čtyři a půl milionu korun opravovalo, pevně jsem věřil, a nebyl jsem sám, že tato oprava bude na dlouhé roky poslední. Bohužel se tak nestalo, a to především díky nárůstu dopravy a kvalitě (nebo spíš nekvalitě) provedení tehdejší rekonstrukce," řekl na středečním zastupitelstvu města první muž novobydžovské radnice Pavel Louda s poukazem na stávající stav okružní křižovatky v centru města, která vykazuje mnoho poruch.

Podle starosty se jedná hlavně o propadliny, vymílání stabilizující kamenné výplně mezi kostkami či nedostatečné odvedení dešťových vod, které následně destabilizují celý povrch.

Jelikož však není náměstí majetkem města, ale Královéhradeckého kraje, musela bydžovská radnice tento záměr prodiskutovat právě z hejtmanstvím. Dalším účastníkem jednání se stal také Národní památkový ústav. „Na jednom z mnoha těchto jednání představila každá strana své požadavky, záměry a potřeby. Nakonec jsme se dohodly na kompromisu, kdy na povrchu vozovky bude použit živičný povrch. Odtěžené žulové kostky budou zatím uschovány a v budoucnu budou využity na vydláždění čtvrtí na parkování," doplnil starosta Pavel Louda s tím, že předpokládaná cena rekonstrukce okružní křižovatky na Masarykově náměstí by se podle projektové dokumentace měla pohybovat kolem 25 milionů korun.

„Pokud vše proběhne hladce, hlavně výběrová řízení, tak by se mělo začít stavět 25. července. Konec rekonstrukce by měl být nejpozději 30. října," dodal starosta.