Situace se nyní opakuje jako přes kopírák. Tehdy se podařilo sloučení odvrátit, jak to dopadne teď?

Hranice existence

Podle mluvčí kraje Martiny Götzové se vyjednává o možnostech sloučení středních škol, které se pohybují na hranici existence. Ta je stanovena počtem 240 žáků. Gymnázium však navštěvuje do jednoho přesně takový počet studentů, střední škola jej má nižší – jenže jen proto, že kraj započítává pouze denní studium. V každém případě se však oba subjekty shodují na jednom: ekonomicky situaci zvládají bez problémů a kraj je dotovat nemusí.

„Vedení obou škol v minulých týdnech intenzivně jednalo. Nepřineslo to ale shodu – krajský záměr nebyl přijat ani vedením města," připouští ředitel gymnázia Jaroslav Šedivý. Nejvhodnější řešení by podle něho bylo zachování samostatnosti obou škol. A to nejen kvůli jejich více než stoleté tradici, ale i výborným výsledkům. „Konečné rozhodnutí však přísluší kraji," dodává ředitel.

Podobně reaguje i ředitelka VOŠ a SOŠ Blanka Macháčková, která bude rozhodnutí kraje akceptovat: „Pokles studentů na střední škole nezastíráme, ale vyšší odborná má spíše zvyšující se stav. Bohužel kraj rozhodl, že studenti kombinované formy studia se nepočítají. Pro nás je ale tato cifra důležitá – dostáváme na tyto studenty finance a kraj nás nemusí dotovat."

Podle ředitelky je škola schopna se ekonomicky udržet i nadále. „Samozřejmě teď nám teprve přicházejí přihlášky na příští rok, nelze tak odhadnout, kolik přesně studentů přijmeme," říká Blanka Macháčková a doplňuje, že snazší by vše bylo, kdyby se uvažovalo logicky a převážil by rozum nad politikou. Jinými slovy: školy neslučovat.

Takový názor ostatně sdílí i obyvatelé Nového Bydžova, kteří neváhali a sepsali petici, ve které zásadně nesouhlasí s návrhem kraje. „Nedopusťte, aby v roce konání studentské merendy, slavnosti, jejíž kořeny sahají k roku 1750 a která je spjata s bydžovskými studenty, došlo k ukvapené likvidaci škol, která by měla negativní vliv nejen na dostupnost vzdělávání v regionech Novobydžovska, Chlumecka, Nechanicka, Smidarska a Nymburska, ale vedla by i k výrazné kulturní a sociální proměně oblasti," žádá mimo jiné petice adresovaná hejtmanovi Lubomíru Francovi.

Spousta práce

Pokud ke sloučení dojde, nástupnickou organizací se stane gymnázium, které je ale z obou škol menší. SOŠ a VOŠ  oproti tomu zřizuje domov mládeže, jídelnu, spravuje deset bytů, je moderně vybavená a je celkově po organizační i ekonomické stránce složitější. „V případě, že budeme muset ukončit činnost, přinese to spoustu práce, která bude muset být někým zaplacena," připomíná ředitelka Macháčková.

Sloučení škol hrozilo už před několika lety
O sloučení gymnázia a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Novém Bydžově se v minulosti mluvilo několikrát. Reálná hrozba přišla například v závěru roku 2009, kdy se zmiňované instituce se ocitly na obávaném seznamu. Tehdejší vedení novobydžovské radnice v čele se starostou Pavlem Loudou se proti tomuto kroku ostře postavilo a sepsalo petici na záchranu obou škol, která se mezi lidmi rychle rozšířila a sbírala jeden podpis za druhým. Celkový počet signatářů dosáhl čísla 2088. Kraj nakonec svůj záměr přehodnotil a ke sloučení nedošlo. Zda budou mít školy podobné štěstí i letos, není zatím jisté. Poslední slovo má samozřejmě zřizovatel – tedy Královéhradecký kraj. Radní pro oblast školství Táňa Šormová o návrzích nyní vede debaty s řediteli škol a starosty měst. Vše bude projednávat krajská rada i zastupitelstvo. Samo vedení Bydžova už však na svém webu předesílá, že „nyní se to již zřejmě odvrátit nepodaří"…