Vedle hřbitova na kopci sv. Jana v Třebši kdysi stával zámeček. V místě, které v průběhu let zarostly stromy, by měl v budoucnu vyrůst bytový dům. Proti územnímu rozhodnutí, které vydal stavební úřad hradeckého magistrátu se ale odvolala Římskokatolická farnost Nový Hradec Králové a také místní obyvatel. Na základě odvolání krajský úřad rozhodnutí města zrušil.

Krajský úřad věc vrátil k projednání stavebnímu odboru. Vedoucí stavebního odboru Michal Jandík verdikt krajského úřadu ještě nečetl. „Jsme ale povinní nyní postupovat podle rozhodnutí krajského úřadu,“ podotkl.

Územní plán se nezohlednil

Podle krajského úřadu je záměr v rozporu s územním plánem města, a rozhodnutí stavebního odboru proto není v souladu se stavebním zákonem. Zásadní výtkou krajského úřadu je, že stavba by měla mít víc bytových jednotek, než dovoluje kapacita území.

Čtyřpatrový bytový dům by čněl nad hřbitovní zvonicí, která je kulturní památkou stejně jako zdejší roubený kostel v areálu hřbitova. Budova by navíc narušila pietu místa posledního odpočinku. Kvůli stavbě by také bylo nutné pokácet jírovce a další dřeviny, které v místě, ze kterého je výhled na celé město, rostou. To jsou jen některé z námitek proti plánované stavbě.

Bytovka není zámeček

Ve svém odvolání farnost zdůraznila, že některá tvrzení stavebního odboru v územním rozhodnutí jsou protichůdná nebo zmatečná. Podle stavebního odboru čtyřpatrový rezidenční dům nebude mít negativní vliv na architektonickou hodnotu území, což odůvodňuje tím, že v minulosti stál vedle hřbitova právě zámeček. To ale farnost odmítá, zámeček byl na rozdíl od plánované budovy jednopatrový a nepřevyšoval zvonici na vedlejším hřbitově. Římskokatolické farnosti vadí i to, že by nová stavba nebyla v dostatečné vzdálenosti od hřbitova.

Zničení archeologických nálezů

Kromě farnosti se proti rozhodnutí magistrátu odvolal i místní obyvatel. Podle něj stavba není v souladu ani s regulačním plánem Kopce svatého Jána: „Plán výslovně zapovídá stavbu takového rozsahu. Regulační plán nelze pominout jen z důvodu ekonomiky stavby.“ Ve svém odvolání zdůraznil, že by stavba mohla nejen devastovat pietní místo, ale také zničit viniční sklep z přelomu 17. a 18. století. Dále upozornil například i na nedostatečné řešení napojení na kanalizaci. Podle krajského úřadu by bytový dům vedlejší kulturní památku ohrozit neměl, podotkl však, že by stavba mohla poškodit právě archeologické nálezy na pozemku.

Farnost ve svém odvolání mimo jiné upozornila na to, že se opakuje stejný scénář, ke kterému už jednou došlo. Stavební úřad první územní rozhodnutí k záměru rezidenční dům sv. Ján vydal v roce 2016, farnost se proti němu odvolala a před rokem krajský úřad územní rozhodnutí stejně jako nyní zrušil.

Obyvatelé by měli výhled na náhrobky
Čtyřpatrový bytový dům by čněl nad zvonicí, která je kulturní památkou stejně jako zdejší roubený kostel v areálu hřbitova. Budova by navíc podle kritiků narušila pietu místa posledního odpočinku.Zdroj: Deník/ Michaela Horynová
Čtyřpatrový bytový dům by čněl nad zvonicí, která je kulturní památkou stejně jako zdejší roubený kostel v areálu hřbitova. Budova by navíc podle kritiků narušila pietu místa posledního odpočinku.